Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].
Muzeum M

Platby u lékaře: už jste letos přispěli?


První část reformy zdravotnictví je tady aneb „Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008“ v kostce. Brožura Ministerstva zdravotnictví (Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008 – dále v textu uvádíme jako Návod) je zejména v části I a II velmi pozoruhodnou sbírkou argumentů – doporučujeme pro pobavení za dlouhých zimních večerů. Hlavní důvody pro zavedení poplatků jsou celkem pochopitelné – má se zabránit plýtvání a zneužívání zdravotních služeb. Na ty, kteří jsou platbami ohroženi nejvíce (chronicky nemocní, sociálně potřební) reforma pamatuje výjimkami z placení a ročním ochranným limitem. Rodiny s dětmi mají být podpořeny nepřímo, a to úlevami na daních (z 6000 na 10680 Kč v roce 2008), porodným (13000 Kč) a rodičovským příspěvkem (podrobnosti v našem článku z 5. 1.).

Regulační poplatky

1. 30 Kč za návštěvu lékaře : vč. psychologa a logopeda. Pouze pokud je provedeno klinické vyšetření lékařem, tj. ne za vypsání receptu, injekci, výpis z dokumentace nebo telefonickou konzultaci apod. Platí se i pokud vás praktický lékař po prohlídce pošle k dalšímu specialistovi (zaplatíte celkem 2x), v nemocniční ambulanci, pokud nejde o pohotovost, a při návštěvní službě (lékař jede za pacientem domů). Neplatí se rehabilitace/fyzioterapie.
Kdy při návštěvě lékaře neplatíte:
·    preventivní prohlídky a očkování
o    prevence u dětského lékaře: 9x v 1. roce života, v 18 měsících, 3 letech a dále vždy po 2 letech, vyšetření kyčelních kloubů kojenců
o    prevence u praktického lékaře pro dospělé: od 15 let vždy 1x za 2 roky
o    prevence u stomatologa: děti do 18 let 2x ročně, nastávající maminy 2x za těhotenství, dospělí 1x ročně
o    prevence u gynekologa: při ukončení povinné školní docházky a od 15 let 1x ročně
·    laboratorní a diagnostická vyšetření,
·    dispenzární péče: chronicky nemocné děti (podrobněji specifikováno v Návodu), těhotné ženy od začátku těhotenství (pouze prohlídky související s těhotenstvím)
·    hemodialýza, dárcovství krve.

2. 30 Kč za výdej léku nebo potravin pro zvláštní lékařské účely na  předpis: pouze pokud je částečně nebo úplně hrazen z veřejného pojištění. U plně hrazeného léku, který je na předpis, nebo léku, který není na předpis, se poplatek neplatí (např. antikoncepce). Platí se za vydání 1 druhu léku (1 položky na receptu), na receptu mohou být max. 2 položky, takže maximálně zaplatíte 60 Kč za 1 recept, samozřejmě plus doplatky za léky. Trochu složitější to je pokud některý lék v lékárně nemají nebo v případě tzv. opakovaného receptu – v tomto případě vás odkazujeme na Návod.

3. 90 Kč za pohotovost:  návštěva pohotovosti případně pohotovost poskytovaná u pacienta doma, u pohotovosti v nemocnici pouze za předpokladu, že nedojde k následné hospitalizaci pacienta.

4. 60 Kč za den pobytu : v nemocnici, léčebných ústavech, LDN, lázních, ozdravovnách. Maminy pozor, platí se i pokud jste s prťousem v nemocnici a to i s novorozencem J Den přijetí a propuštění se počítá jako jeden den dohromady.
Kdy za pobyt neplatíte:
·    jste-li na propustce doma
·    u jednodenní péče na lůžku
·    při pobytu ve stacionáři
Osvobození ode všech výše uvedených poplatků se týká pojištěnců v hmotné nouzi, pojištěnců v dětských domovech a „pasťácích“, osoby se soudně nařízenou ochrannou léčbou a pak všichni při ochraně veřejného zdraví (osoby s nebezpečnými infekčními chorobami, v nařízené izolaci, karanténě – výčet chorob a další podrobnosti opět najdete v Návodu).

Roční ochranný limit 5000 Kč
 Má chránit chronicky nemocné před neúnosným doplácením za léky, poplatků za léky a za návštěvy lékaře. Kontrolou jsou pověřeny samy zdravotní pojišťovny, nedůvěřivý občan může schraňovat účtenky a pak ve volném čase sčítat J. Po dovršení limitu se sice platí dál, ale pojišťovna musí přeplatky kvartálně vracet. Do limitu se nezapočítávají doplatky za léky, které jsou dražší než nejlevnější lék s danou léčivou látkou (další 2 výjimky jsou u některých částečně hrazených léků/potravin, jedná se spíše o podpůrnou nebo doplňkovou léčbu, viz. Návod), doplatky za zdravotnické prostředky, poplatky za pohotovost a pobyt v nemocnici a dalších zařízeních. 

Reforma upravuje i úpravy obchodních přirážek lékáren, byla mj. stanovena nejvyšší možná konečná cena léku a zároveň bylo stanoveno, že u nejdůležitějších skupin léků musí být vždy alespoň jeden lék zcela bez doplatku. Pokud vás zajímá cena konkrétního léku nebo doplatků, tyto informace najdete na http://www.mzcr.cz/leky.php.

Zdroj:
http://www.mzcr.cz/index.php?clanek=2878

 Napište nám své zkušenosti zde v komentáři k článku, do diskuse na www.melnicek.cz/kocarkarna-diskuze a řekněte o Mělníčku ostatním maminkám!Kočárkárna