https://www.traditionrolex.com/7

 Strážníci se zaměřují na majitele psů ve městě | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Strážníci se zaměřují na majitele psů ve městě

Již zhruba od poloviny ledna se strážníci Městské policie Mělník zaměřují na to, jak dodržují vyhlášky města majitelé psů.

Především se jedná o vyhlášku č.9/2004 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ , která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění.

Vyhláška také vymezuje veřejná prostranství, kde musí mít majitel svého na vodítku : komunikace první třídy na území města, frekventované ulice: Mladoboleslavská, Bezručova, Legionářů, Tyršova, Pražská, Fibichova, Nová, městská památková zóna města Mělníka a všechny plochy parku Na Polabí.

Strážníci prozatím zkontrolovali 54 majitelů psů, při spáchání přestupku volili mírnější postup -  a to domluvu  - ve  20 případech. Např. na náměstí Míru byl na kamerovém systému spatřen muž, který zde venčil svého francouzského buldočka. Pes vykonal svou potřebu, ale jeho majitel po něm neuklidil, ani u sebe neměl žádný sáček. Po domluvě strážníka si sáček donesl a po psovi uklidil. Dvakrát již byla pokuta za znečištění veřejného prostranství udělena. Strážníci museli ve dvou případech využít odchytové služby města, to když se na náměstí Karla IV.volně pohybovali psi a nikdo se k nim nehlásil. Zde majitel psa zaplatí nejen pokutu, ale také poplatky za odchyt a další služby spojené s pobytem psa v útulku.

Od příštího týdne již strážníci přitvrdí a budou majitelům psů, kteří poruší vyhlášku města, udělovat pokuty.

Další povinnost, tedy zaplacení poplatku ze psů, budou strážníci kontrolovat po 31.březnu, kdy je splatnost tohoto poplatku dle vyhlášky města Mělníka č.2/2006 o místních poplatcích.Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba bydlící v bytovém domě, činí na kalendářní rok 1.000 Kč. Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba bydlící v rodinném domě, činí na kalendářní rok 500 Kč.

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7