Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

9.2.2008, 8:30

Strážníci zjistili, že  v   ul. Legionářů  u pekárny stojí  osobní automobil Volkswagen, v němž spal neznámý muž. Probudili ho, zjistili, že je pod vlivem alkoholu  či jiné  návykové látky, což muž i přiznal. Protože vzniklo podezření z  možného obecného ohrožení  byla muži zakázána  jízda vozem. Muž vozidlo  uzamkl a  odešel  směrem  k  náměstí  Míru.  Po chvíli ale viděla operační kamerového systému, že muž se vrátil  do vozidla  a odjel na náměstí Míru a dál do ulice Erbenova a Ostruhova, kde ho už strážníci zastavili. Následně hlídka  muže vyzvala,  aby vypnul motor a z vozidla vystoupil. Z  důvodu   možného aktivního újezdu s vozidlem byl muž požádán, aby hlídce předal  klíčky od vozidla a vyčkal na místě do příjezdu hlídky PČR. Tento  tak   učinil.  Po příjezdu  hlídky PČR  byla celá  věc předána k dalšímu šetření.                                    


Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice