Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Trend jednodenní chirurgie nově i v Nemocnici Neratovice


V posledních letech se rozšiřuje množství zdravotnických pracovišť jednodenní chirurgie, která doplňují funkci nemocnic v některých zákrocích, jako jsou například artroskopické operace kolenního, ramenního a hlezenního kloubu, náhrady zkřížených vazů, ale také laparoskopické operace tříselných a hiátových kýl, žlučníků, a operace křečových žil.  Tento typ operací poskytuje pacientům řadu přínosů.

Jaké jsou tedy vlastně výhody jednodenní chirurgie pro pacienty?

  • Krátká doba pobytu v nemocnici – hospitalizace je jen po nezbytně nutnou dobu, většinou pacient přichází v den operace a odchází druhý den ráno.
  • Odpadá teoretické riziko nemocničních nákaz
  • Krátké čekací doby od první návštěvy pacienta u odborného lékaře do operace.
  • Pacientovi je poskytována individuální péče
  • Všechny výkony jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

 Jedno takové pracoviště v Městské nemocnici Neratovice (provozované společností ALMEDA a.s.), kde je dlouhá tradice laparoskopických operací (a to i v podmínkách jednodenní péče), bylo nyní nově zrekonstruované a vybavené moderní technikou. Již v září roku 2016 zde začal Orthomed s.r.o. provádět ortopedické operace v režimu jednodenní chirurgie, převážně pomocí artroskopické techniky. Nyní se toto Oddělení jednodenní chirurgické a ortopedické operativy (i díky podpoře starostky Neratovic, společnosti ALMEDA, a.s. a stavební firmy Kasten) otevírá v nově zrekonstruovaných prostorách do podoby moderního, plně vybaveného a komfortního oddělení. Ve spolupráci s Městskou nemocnicí Neratovice (ALMEDA, a.s.) bude poskytovat služby v oboru ortopedie a čisté chirurgie s možností krátkodobé hospitalizace po operačním zákroku (1-2 dny).

„Za rok předpokládáme za chirurgii celkem 600 výkonů, převážně v celkové anestezii. Za ortopedii zhruba 700 výkonů v celkové anestezii a 200 výkonů v lokální anestezii.“ uvedl MUDr. Pavel Dupal, primář nově zřízeného oddělení

Péči a operační léčbu v tomto zařízení zabezpečuje zkušený kolektiv lékařů a sester, řada lékařů patří ve svém oboru ke špičce. Vzhledem k specializaci a modernímu vybavení jsou výkony prováděny s co největší profesionalitou. Používají se zde nejnovější postupy a technologie – operační sál je vybaven artroskopickou a laparoskopickou věží s několika sadami optických systémů, radiofrekvenčními sondami, instrumentaria pro speciální operace ramena a náhrady zkřížených vazů, v chirurgii moderní staplery a další.

Taktéž anestezie je zde moderně vybavena a nabízí kromě zcela samozřejmé šetrné a bezpečné celkové anestezie a analgezie techniky svodné anestezie kdy je umrtvena jen jedná část těla, například končetina. To zaručuje bezbolestnost až 24 hodin po operaci. V případě, že je výkon proveden jen touto formou, může pacient po operaci hned pít, eventuelně jíst a v případě anestezie horní končetiny i chodit.

Pacienti si i při krátké hospitalizaci užijí komfort vlastní koupelny a wi-fi připojení a to buď na jednom čtyřlůžkovém, nebo třech dvoulůžkových pokojích v nadstandardním vybavení. Na sálové prostory budou navazovat ještě dvě monitorovaná lůžka a zázemí sálového personálu.

Více informací ohledně poskytovaných služeb a způsobu objednání naleznete na www.orthomed.cz

Zdroj:
MUDr. Pavel Dupal
Orthomed s.r.o.Zdraví