Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Otevřený dopis starostovi města Mělníka MVDr. Ctiradovi Mikešovi

Dnes jsem zaslal panu starostovi Mikešovi (a v kopii všem zastupitelům) otevřený dopis, jehož text reaguje na zjištěné poznatky, které se týkají spolupráce města Mělník a společnosti MICHAL stavby s.r.o. V příloze je také celkový přehled zakázek pro společnost MICHAL stavby s.r.o. pro definované období. 

Dle všech veřejně dostupných informací vnímám stávající situaci jako velmi problematickou. Na jedné straně je starosta města Mělníka pan Mikeš, který bydlí se svou rodinou na základě ne zcela standardního průběhu výběrového řízení v městském nájemním bytě ve Svatováclavské ulici. Na druhé straně je zde soukromá stavební společnost MICHAL stavby s.r.o., která vznikla v průběhu mandátu pana starosty Mikeše, v průběhu mandátu pana starosty Mikeše získala zakázky ve výši 20 172 312, 96,- Kč na základě objednávek a tato společnost pro pana Mikeše a jeho rodinu provedla v roce 2015 rekonstrukci dotčeného městského nájemního bytu.  

Čekám nyní na zveřejnění požadovaných dokumentů.

J. Dohnal

 

 

PřílohaVelikost
Otevřený dopis starostovi města Mělníka MVDr. Ctiradu Mikešovi.pdf598.93 KB
Celkový přehled - zakázky pro společnost MICHAL stavby s.r.o..pdf148.92 KB
Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Sporné městské zakázky?


Mgr. Jiří Dohnal adresoval svůj otevřený dopis starostovi města MVDr. C. Mikešovi. K zjištěným skutečnostem by se ale měl vyjádřit i mgr. M. Schweigstill, pod něhož jako 1. místostarostu spadají oba odbory městského úřadu (SMI, SUK), které z rozpočtu města administrují veřejné zakázky. Celá kauza se totiž ukazuje být širší a závažnější než jen ve spojitosti s bydlením MVDr. C. Mikeše v nájemním bytě, který patří městu. Jde v ní o otevřenost a férovost při zadávání veřejných zakázek městem.

Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (které definuje zákon) schvaluje svým usnesením rada města. Do února 2016 se postup řídil metodickými pokyny, které nahradila směrnice č. 1/2016, jež byla schválená radou města 29.2. 2016 (pak byla ještě mírně upravována). Jak v předchozích metodických pokynech, tak v únorové směrnici je na základě finančního limitu určeno několik způsobů, jakými lze zadat veřejnou zakázku.

Do konce února 2016 byla veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná cena nepřesáhla 200 000,- kč bez DPH, zadávána formou objednávky přímým oslovením jediného dodavatele, a to vedoucím příslušného odboru. To je možné i na základě únorové směrnice, výrazně se ale snížil finanční limit pro takové zadání – u dodávek a služeb do 20 000,- kč bez DPH, u stavebních prací do 50 000,- kč bez DPH. Ostatní zakázky malého rozsahu, kterou jsou vyšší než uvedené finanční limity, jsou zadávány formou řízení (poptávkové řízení, jednoduché řízení, rozšířené řízení), a tedy jinak než přímou objednávkou. Zatímco objednávky nejsou nijak evidovány, veřejné zakázky zadané formou řízení evidovány jsou – a tedy na rozdíl od objednávek jsou i pod veřejnou kontrolou.

Podle informací z městského úřadu, které zprostředkoval mgr. Jiří Dohnal, obdržela firma MICHAL stavby s.r.o. v období od 1.5.2013 do 30.6. 2017 formou přímých objednávek z rozpočtu města zakázky za 20 172 312,96,- kč. Nejvíce pak v letech 2014 a 2015, tedy ještě před platností únorové směrnice, která snížila finanční limit pro zadání veřejné zakázky formou objednávky. Ve veřejném řízení (tedy jinak, než formou prosté objednávky) získala firma MICHAL stavby s.r.o. v uvedeném období zakázky za 4 436 529,18,-kč. Jak tento nepoměr mezi zadáním zakázky formou objednávky a formou veřejného řízení, tak četnost a celková výše objednávek je alarmující. Zvláště proto, že objednávkou se podle platné směrnice mají řešit pouze potřeby, které vznikají ad hoc, nepředvídaně nebo které je nutno zajišťovat operativně, resp. jejichž zajištění jinou formou zadání než objednávkou je neefektivní.

Abychom proto předešli spekulacím, je zapotřebí znát odpovědi na následující otázky:

  1. Jaký byl v období od 1.5.2013 do 30.6.2017 v jednotlivých letech celkový počet objednávek a jejich celkový finanční objem? Jaký procentuální podíl z vystavených objednávek dostávala firma MICHAL stavby s.r.o. a nakolik přímé objednávky směřovaly i k dalším dodavatelům?

  2. Zajišťovaly se formou objednávky pouze potřeby, které vyžadovaly operativní řešení, resp. jejichž zajištění jinou formou zadání než objednávkou bylo nehospodárné?

  3. Jestliže byla veřejná zakázka rozdělena na dílčí části, byla zadána podle finančního limitu odvozeného od součtu předpokládaných hodnot těchto částí?

  4. Nedocházelo k rozdrobení veřejné zakázky do dílčích objednávek tak, aby se vešly do daného finačního limitu?

     

To jsou otázky, které vyžadují odpověď mgr. M. Schweigstilla.

A právě v kontextu těchto otázek je žádost mgr. Jiřího Dohnala, aby starosta města zveřejnil kopie faktur a platebních dokladů, které se vztahují k rekonstrukci městského bytu ve Svatováclavské ulici, plně oprávněná. Rekonstrukci, kterou prováděla firma MICHAL stavby s.r.o., měl totiž uhradit nájemce.

David Jašek

3.3 "Nemám co skrývat, ale nic neukážu"


Přesně tak by se ve stručnosti dala shrnout odpověď pana starosty Mikeše na můj otevřený dopis. Ale popořádku:

Se svou žádostí o zveřejnění konkrétních dokumentů jsem se na pana starostu obrátil 11.10. Ani po 6 týdnech jsem z jeho strany neobdržel žádnou odpověď a proto jsem se na požadované informace šel minulé pondělí na jednání ZM osobně zeptat. A jaká byla reakce pana starosty Mikeše?

Dozvěděl jsem se, že můj požavek na zveřejní dokumentů je naprosto absurdní, celá věc se pana starosty vůbec netýká a na můj dopis reagovat nebude. Tedy přesně v duchu: "nemám co skrývat, ale rozhodně nic neukážu".

Také jsem se dozvěděl, že pokud bych si chtěl zaplatit celostránkovou inzerci v měsíčníku Radnice, abych mohl občany města informovat o faktech v této záležitosti, tak mi to nebude umožněno.

S tímto přístupem pana Mikeše nesouhlasím a nechci mu dovolit, aby tuto záležitost, a s ní spojené vážné podezření, zahrál jen tak do autu. Proto jsem dle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal oficiálně o konkrétní dokumenty, které se tohoto případu týkají a čekám na na jejich zaslání z MÚ. 

Celá tato záležitost může mít pouze dvě rozuzlení: buď ty dokumenty existují a pak je možné dokázat, že vše proběhlo řádně, nebo ty dokumenty ani nikdy neexistovaly a pak má pan starosta Mikeš vážný problém.  

V lednu příštího roku by v celé věci mělo býti snad jasno.

 

JD

  

3.3.2 Zastupitelé proberte se


Je to k pláči, ale řešení májí v rukou námi volení zastupitelé a to že je tento stav  možný vyzitkou jejich morálního kreditu. Slušný a poctivý zastupitel by na každém zastupitelsvu měl navrhnout bod k pro jednání hlasování o odvolání radního Mikeše. Tady nejde o to kdo to bude dělat starostu do konce volebního období, ale o věrohodnost úřadu před občany.

3.3.1 pane Dohnale ...


Tady evidentně "něco" smrdí ...

No co chcete po starostovi , který se ožere jak zákon káže , sedne za volant a zbourá co mu do cesty přijde a ve finále se schová za své ovečky na úřadě a SÁM NEMÁ TU SOUDNOST SLOŽIT FUNKCI A ODSTOUPIT ...

A nedivte se , že Vám neumožní inzerci v Radničním plátku , je sice svoboda slova , ale jak kde a pro koho ...

Přeji hodně trpělivosti a též úspěchů v pátrání   L.

3.2 rada města Mělník


Co dodat,  zákon porušen nebyl. Zvýhodňování dodavatele jako kompenzace za poskytnuté služby se bude těžko prokazovat. Důvěru pravověrných to neotřese. Slušný člověk když je potká tak si odplivne a odvrátí se. Hnus velebnosti hnus.

3.1 rada města Mělník


Co dodat,  zákon porušen nebyl. Zvýhodňování dodavatele jako kompenzace za poskytnuté služby se bude těžko prokazovat. Důvěru pravověrných to neotřese. Slušný člověk když je potká tak si odplivne a odvrátí se. Hnus velebnosti hnus.

3.1.1 Pokleslá morálka


Na místě zastupitelů bych to položila. Většina jsou slušní lide, je tam sice několik přicmrndovačů ti to nemohou radu zachránit. Zastupitelé odstoupí a budou předčasné volby. Na to se už nedá dívat.

2 Pane Dohnale , souhlas s


Pane Dohnale , souhlas s panem Kpcem ...

... " do mrtvol se nekope " , je to neslušné ...

1 kdo seje vítr, sklízí bouři


1) proč někoho oslovujete Vážený pane, když je zcela zřejmé, že si toho člověka nevážíte ani za mák?

2) kdo vytváří ty spekulace uvedené v dopise, kterým "nevěříte", ale přesto je tolik toužíte vyvrátit?

3) je všeobecně známé, že jste člen ČSSD, budete se takto ptát a sledovat Vašeho ministra, který podepsal memorandum o Lithiu?

4) vadí Vám, jako členu ČSSD, že Váš lídr(ten co se ani nedostal do zastupitelstva)  ne-vlastní na Mělníku několik nemovitostí, na které čerpá městské i státní dotace?

5) přiznáte, že je to celé od Vás ryze účelové obvinění kvůli diskreditaci starosty?

Protože je snadno dohledatelné, že patřím spíše k zastáncům starosty, nebudu to v žádném případě pokrytecky skrývat, jako Vy skrýváte za občanský zájem hnusný politický boj.

Myslím, že se Vám povedlo, ač jste to určitě nechtěl, starostovi vlastně pomoct. Spojujete pana starostu s nějakou firmou, která vznikla v roce 2013, za jeho starostování. Pokud se nemýlím, bylo to již druhé období starosty v této funkci. Přesto Vy naznačujete, že právě v tomto druhém volebním období se starosta dohodl s nějakým člověkem, aby si založil firmu, že mu bude 3 roky přes úředníky města přihrávat zakázky, protože on si za 3 roky plánuje pokoutně pořídit městský byt, který bude potřebovat rekonstrukci. Pro mě hodně nepovedená konspirační teorie. 

Navíc je po prostudování přílohy zcela zřejmé, že zakázky pro zmíněnou firmu po roce 2015 evidentně poklesly. Asi proto, že byt už byl hotový a další byt starosta pravděpodobně rekonstruovat neplánuje. 

Podle mne jste se propůjčil ke špinavému volebnímu boji. Doufám, že díky tomu Vaši stranu bude volit ještě méně lidí než posledně. Jen jsem zvědavý, kolik ještě stihnete otrávit slušných zastupitelů, kteří na tyto špinavé hry v zastupitelstvu nejsou stavěni a raději se vzdají mandátu. 

Rozumněl bych tomu, pokud by jste starostu konfrontoval kvůli jeho opilecké jízdě. Ale tohle zatahování celé rodiny do Vašich špinavých her je ubohé a trapné. Za panem starostou je totiž vidět velký kus práce, která se ve městě udělala, což Vy samozřejmě nikdy neoceníte a budete pořád jen a jen kritizovat. Svůj díl na tom mají samozřejmě i místostarostové, i když ani jednoho nemusím.  

1.1 kdo seje vítr, sklízí bouři - odpovědi


Dobrý den,

děkuji za reakci a pokusím se postupně na vše odpovědět.

1. Pana starostu Mikeše znám více než 10 let a nebudu zastírat, že jeho počínání ve vedení města hodnotím spíše negativně. Ale to určitě neznamená, že se k němu nebudu chovat s elementární slušností.

2. V dopise jsem popsal zjištěná fakta a požádal pana starostu o zveřejnění konkrétních dokumentů. Teď je to na něm a až se vyjádří, tak se celá záležitost posune dál - uvidíme.

3. Nerozumím tomu co pan Havlíček udělal a ani s tím nesouhlasím. Buď to dokáže vysvětlit, nebo má celá ČSSD téměř neřešitelný problém. To je prostě fakt.

4. Kontakt na pana Kowandu je na webu města a každý měsíc se účastní jednání ZM, proč se ho osobně nezeptáte?

5. Pan starosta je vrcholný veřejný činitel našeho města a v souvislosti s jeho osobou se nesmí vyskytovat žádná podezření ani pochybnosti. Tak jak jsem měl možnost se seznámit s dostupnými fakty, tak ta celá situace rozhodně nevypadá standardně.   

6. Žijeme ve svobodné zemi a mám právo se pana starosty zeptat na to, co uznám za vhodné. Vy máte právo si myslet, že vedu hnusný politický boj. Rozdíl mezi námi je v tom, že já vystupuji veřejně pod svým jménem a vy se skrýváte za anonymní nick.

7. Příběh kolem společnosti MICHAL stavby s.r.o. je složitější než jej popisujete. Finančnímu výboru jsem předal všechny získané dokumenty z MÚ a věřte, že se k tomu dozvíte ještě mnohé další podrobnosti. Správně jste si ale povšiml zásadního poklesu objednávek od začátku roku 2016 - to bylo způsobeno tím, že se změnil způsob zadávání objednávek ve městě - už se nedalo bez VŘ objednávat do 200.000 bez DPH, ale pouze do 50.000 bez DPH. 

8. Nesouhlasím s konfrontováním pana Mikeše kvůli jeho opilecké jízdě - každý z nás může mít špatný den a myslím, že to zesměšnění, kterého se mu dostalo při Mělnické jizerské 50, bylo dostatečným trestem. Rodina pana starosty s celou věcí nemá nic společného, vše se týká pouze jeho osobně.

9. Pan Mikeš si zaslouží pochvalu za podporu kultury, vinařských akcí a Fondu regenerace. Naopak jeho přístup k veřejnému prostoru, veřejné zeleni ve městě nebo třeba situaci kolem Českých přístavů je velmi špatný. Nic není černobílé.

Platí ale, že důvěryhodnost pan starosty je nyní v sázce a je jen na něm, aby doložil, že vše proběhlo řádným způsobem,

JD 

1.1.2 politik


Odpovídáte jako politik, ne jako člověk. Ptal jsem se Vás, jestli Vám osobně vadí nejasné vlastnictví několika objektů, o kterých všichni vědí, že patří někomu z Vašeho vedení?? Vadí Vám to mlžení, nezdá se Vám to podezřelé?? Až se na něco budu chtít zeptat přímo pana Kowandy, věřte, že se ho zeptám.  

V odpovědi píšete, že rodina pana starosty s celou věcí nemá nic společného. Malá citace Vašich slov "tato společnost pro pana Mikeše a jeho rodinu provedla v roce 2015 rekonstrukci dotčeného městského nájemního bytu" Tak Vám nevím, já tam ale rodinu pana starosty jasně vidím.

Je vidět, že manipulace s fakty a s vyjádřeními Vám celkem jde. Tímto příspěvkem s Vámi nechci dál diskutovat, jen jsem chtěl ukázat, že odpovídáte, jak se Vám to hodí nebo raději neodpovíte vůbec. Zkrátka jako politik.  

1.1.1 Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu


Má někdo informace jak dopadl test na alkohol (kolik měl promile)  pana starosty po jeho dopravní nehodě. Nebo je to stále zahalenou roškou tajemství? Má někdo   informaci zda již  byl odsouzen?