Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Plánované projekty prevence kriminality v Mělníku v roce 2008

Město Mělník se zapojilo do systému prevence kriminality na místní úrovni v roce 1998, kdy také zřídilo funkci manažera prevence kriminality. Od tohoto roku se Mělník každoročně zařazuje do Programu prevence kriminality na místní úrovni. Stejně tak je tomu i v letošním roce. Město Mělník podalo do programu Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) celkem 4 projekty. Tyto projekty jsou v celkové hodnotě 1.563.000 Kč, přičemž město Mělník uvolnilo ze svého rozpočtu částku 380.000 Kč.

V roce 2008 bychom rádi realizovali tyto projekty:

1. Osvětlení Starých Rousovic

Pro rok 2008 je prioritou projekt situační prevence s názvem „Osvětlení Starých Rousovic“. Jedná se o doplnění a rekonstrukci veřejného osvětlení konkrétně ulic Okružní, Mlýnská, Stará, Křivá, a v části ulic Mladoboleslavská a Růžová. Veřejné osvětlení bude typu Schreder sidonia Z1, Schreder MC2 a je vhodné do všech částí města. Kryt světla na všech stožárech bude v provedení antivandal. Oblast Starých Rousovic je hustě obydlená. V této oblasti se také nachází nový hotel Alabama, restaurace s jednou z největších diskoték na Mělníku a pohostinství, proto je zde zejména ve večerních hodinách velká kumulace lidí. Osvětlením této lokality chceme předejít páchání trestné činnosti v těchto ulicích a odradit pachatele od protiprávního jednání na osobách nebo majetku. Osvětlení současně zvyšuje pravděpodobnost, že protiprávní akt nebude dokonán, pachatel bude vyrušen nebo zajištěn policií. Přispějeme tímto i k lepšímu pocitu bezpečí místních obyvatel i návštěvníků hotelu, nebo restaurace a také k ochraně jejich majetku.

2. Mříže do oken – multifunkční hřiště

Toto hřiště se nachází v Mělníku – Pšovce a je využíváno nejen pro sportovní účely, ale také pro zájmovou činnost. V roce 2006 bylo hřiště obnoveno díky dotaci MV ČR, která byla použita na vybavení nejen samotného hřiště (kola, koloběžky, helmy, ale také florbalové a basketbalové vybavení), ale i učebny, která se nachází v budově přímo na tomto hřišti. Učebnu jsme vybavili novými lavicemi, židlemi, skříní, ale také televizorem, videem. Budova prošla celkovou rekonstrukcí také v roce 2006 a díky novému vybavení, by bylo třeba tuto budovu zabezpečit. Nyní má hřiště nového nájemce a ten zajistí jeho veškeré možné využití.

3. Klub Kontakt a Právo pro každého

Právo pro každého. Jeho cílem je posílit nejen právní vědomí mládeže, ale také praktické dovednosti, které jsou potřebné v osobním i profesionálním životě: řešení konfliktů, kritické myšlení, srozumitelný projev, samostatnost, schopnost nahlížet na problémy z více úhlů apod.

Projekt "Právo pro každého" bude v průběhu roku 2008 realizován na středních školách a odborných učilištích města Mělníka. V uplynulých letech probíhal na základních školách, kde se opakovaně setkal s velmi kladným hodnocením jak ze strany žáků, pedagogů tak i veřejnosti. Do projektu se aktivně zapojují soudci mělnického soudu, zástupci policie ČR, úřad práce a vedoucí sociálního a živnostenského odboru MÚ Mělník.

V závěru školního roku obdrží žáci písemný test, ve kterém mají možnost prokázat získané vědomosti z právních odvětví. Ti nejlepší pak postupují do finálového kola, kde již "hájí barvy své školy". Vyhodnocení celé soutěže probíhá v jednací síni Okresního soudu v Mělníku, kde finalisté sehrají za účasti veřejnosti simulované soudní jednání.

Projekt Klub Kontakt byl zřízen v r. 2003 jako organizační složka města Mělníka. Pracuje na bázi nízkoprahovosti a od června r. 2006 je součástí psychosociálního centra. Spolupracuje s místními neziskovými organizacemi např. Babylon o.s., a Lepší život, o.s.

Systém volnočasových aktivit a poskytované služby mají provázanost i s  pomocí psychologa, který je velkým přínosem. Je nápomocen jak jednotlivým klientům, tak i jejich rodičům případně širšímu vztahovému systému. Kromě volnočasových aktivit (kroužek dovednosti -2x v týdnu, výuka na PC – 2x v týdnu, kroužek aerobiku, doučování výuky základní školy atd.) budou v letošním roce uspořádány výlety, letní tábor a zimní pobyt na horách.

4. INFO 2008 

INFO 2008 je projekt, který reaguje na potřebu informovat veřejnost zajímavou a poutavou formou o aktivitách a možnostech v oblasti prevence kriminality. Na rok 2008 chystáme, v rámci propagace místních úspěchů z oblasti prevence kriminality, dvouměsíční kalendář formátu A3, ve kterém bude prezentována činnost městské policie, státní policie a projekty realizované v rámci prevence kriminality.

Město Mělník připravilo během 10 let na 65 projektů v celkové hodnotě 11.586.000 Kč, které byly ve většině případů podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.

Popřejme si tedy, ať i ten 11. rok je tím podpořeným!

Monika Nová, DiS.

manažer prevence kriminality MÚ MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 osvětlení starých Rosovic


Mně teda přijde, že to osvětlení je fakt potřeba a to nejen ve zmiňovaných ulicích ale např. i celá Italská nebo Slovany

1 Osvětlení Starých Rousovic


Co je za tím ? Trestná činnost v ul. Okružní, Mlýnská, Stará, Křivá, a v části ulic Mladoboleslavská a Růžová. V těchto ulicích došlo k protiprávnímu jednání naposledy někdy v roce 2004 a to vykradení aut. Finance na prevenci kriminality by bylo dobré investovat, někde kde je to potřeba.