Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Granty města Mělníka v oblasti kultury a zájmů na rok 2008

ZM schválilo dne 19.2.2008 na svém zasedání přidělení grantů v oblasti kultury a zájmů na rok 2008 takto:

1. ZUŠ Mšeno - Děti Mělníka k 90. výročí Československa5.000
2. ZUŠ Mšeno - Děti Labe - Kinder der Elbe, 4.ročník9.000
3. ZUŠ Mšeno - Dny evropského dědictví 2008 (Malíři Mělnicka II)4.000
4. Mělnický Vrkoč50.000
5. MOOS: Svatotrojická pouť10.000
6. MOOS: Dny evrop.dědictví10.000
7. Člověk v tísni: Jeden svět 200810.000
8. Chocholatý David - Winefest15.000
9. Nové divadlo Mělník22.000
10. ZUŠ Mělník33.000
11. Krišpín12.000

1/ Základní umělecká škola Mšeno: projekt Děti Mělníka k 90. výročí Československa
Termín: březen - listopad 2008
Projekt je určen pro cca 230 žáků ZUŠ. Cílem je žáky seznámit s tématikou 90. let od vzniku Československé republiky a vytvořit kolekci návrhů poštovních známek. Z této kolekce bude potom  uspořádána výstava na mělnické radnici a ZUŠ Mšeno bude též usilovat o účast na Světové výstavy poštovních známek v Praze.

2/ Základní umělecká škola Mšeno: Děti Labe – Kinder der Elbe, 4. ročník
Termín: březen - srpen 2008
Společná výstava dětí z ČR a Německa z oblasti Labe. Pokračování projektu z roku 2005 až 2007. Tento projekt vychází ze záměru zlepšit spolupráci mezi uměleckými školami měst na Labi v ČR a Sasku a lépe seznámit děti se svým městem a krajinou kolem něj. Projekt navazuje na úspěšnou loňskou výstavu výtvarných děl žáků ZUŠ Mšeno na mělnické radnici. Práce z minulých let byly použity též na billboardy.

3/ Základní umělecká škola Mšeno: Dny evropského kulturního dědictví – Malíři Mělnicka II
Termín: 15. února – 30. září 2008
Projekt, jenž má již své druhé pokračování, je určen pro cca 235 žáků ZUŠ a jeho úkolem je seznámit žáky s umělci, kteří tvořili na Mělnicku - V. Škréta, mistr I.W., O. Nejedlý a další. Žáci budou pokračovat v tvoření prací na motivy obrazů uvedených umělců. Z výsledných prací, bude uspořádána výstava a vydán katalog.

4/ Sdružení „Mělnický Vrkoč“: Folklorní taneční a hudební festival „Mělnický Vrkoč“
Termín: 5.- 8. června 2008
Festival patří mezi nejvýznamnější kulturní akce pořádané na území města Mělníka a je podporován Středočeským krajem a Ministerstvem kultury ČR.

Program: Vystoupení souborů pro základní školy (Mělník, Neratovice, Kralupy n. Vlt.), jarmark lidových řemesel, volná vystoupení ve městě, večerní koncert a program souborů v MKD, setkání souborů na náměstí, hlavní festivalový program.

5/ Mělnický osvětový a okrašlovací spolek: Svatotrojická pouť
Termín: listopad 2007 – květen 2008, termín akce 18. května 2008
Projekt pokračuje v tradici konání poutě ke kostelu Nejsvětější Trojice na Mělníku - Chloumku (která byla po 50 letech násilného přerušení znovu obnovena v roce 2005). Součástí poutě je kromě mše také doprovodný program za účasti mělnických zájmových organizací, sdružení výtvarníků a divadelníků – s loutkovým představením, s cílem zapojit širokou veřejnost.

6/ MOOS:Dny evropského dědictví 2008 (EHD)
Termín: 15. listopadu 2007 – září 2008, termín akce 13. září 2008
Cílem projektu je přiblížit kulturně historické dědictví města Mělníka jeho obyvatelům i návštěvníkům. EHD jsou celoevropským projektem. MOOS bude počtvrté lokálním garantem. Tématem roku 2008 je: Památky v krajině a krajina jako památka.

Zpřístupněny budou tyto památky: chrám sv. Petra a Pavla, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, kostel sv. Ludmily,  sv. Vavřince, Nejsvětější Trojice a terasa kaple sv. Jana Nepomuckého na Chloumku, areál zámku Neuberk. Dále drobné stavby stojící mimo město.

Bude zajištěn i doprovodný program. Vstupné zdarma.

7/Člověk v tísni, o.p.s.: Jeden svět 2008 v Mělníce – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Termín: 1. ledna – 30. dubna 2008, termín projekcí: 13. – 19. března 2008

Festival je přehlídkou dokumentů o dění u nás i ve světě a odráží aktuální či historicky významné události. Přináší tak divákům filmy, jež chybí v běžné distribuci a přitom je o ně u diváků zájem. Součásti festivalu je doprovodný program – koncerty, výstavy či debaty s odborníky na dané téma, což přispívá k objektivnějšímu vyznění celé projekce.

8/ Chocholatý David:8. prestižní regionální přehlídka vín - WINEFEST 2008
Termín akce:  4. – 5. dubna 2008 srovnávací degustace, 26. dubna 2008 výstava v muzeu

Cílem projektu je vybudovat tradici prestižních výstav vín ve městě s vinařskou tradicí. Jedná se již o 8. ročník.

Program: přehlídka vín spojená se soutěží vín vinařské oblasti Čech. Představení produktů i malovinařů a nové vinařské technologie.

9/ Divadelní spolek Nové divadlo Mělník: Divadelní večery Vladimíra Dědka
Termín: listopad 2008
Jedná se o 4 divadelní inscenace realizované předními amatérskými soubory.

10/ Základní umělecká škola Mělník: Evropský den hudby
Termín akce: 22. 6. 2008
Jedná se o 4. slavnostní koncert v rámci oslav Dne evropské hudby v parku Na Vyhlídce. Během koncertu vystoupí orchestry ZUŠ Mělník (RYS, La Campanella, Minerva a Taneční orchestr). Projekt navazuje na loňský úspěšný již třetí  ročník.

11/ Předvoj toho nového, co přijde, zavrhující to staré, co už dávno mělo odejít:Krišpín 2008
Termín akce: 19.dubna – 20. dubna 2008
Cílem projektu je přivést diváky z řad široké veřejnosti do kina na zajímavou, neobvyklou a v kraji svým zaměřením ojedinělou přehlídku nezávislé a amatérské filmové tvorby. Součástí přehlídky filmů bude i vystoupení regionálních kapel.Město - z radnice