Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
Muzeum M

Pražské věže a věžičky - výstava

09/01/2018 - 09:00
04/02/2018 - 17:00
iCal
 

Výstava výtvarných děl žáků ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové ve vstupních prostorech Regionálního muzea Mělník.
Vernisáž se koná ve středu 10. 1. od 15:30 hodin.

Více na www.muzeum-melnik.cz