Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mateřské školy

MŠ POHÁDKA
Popis: Mateřská škola Pohádka je situována do klidného prostředí na okraji města, mimo rušné komunikace. V hlavní části jsou čtyři prostorné třídy, k mateřské škole patří prostorná a členitá zahrada s malými bazénky, pískovišti, skluzavkou a dalšími atrakcemi včetně dopravního hřiště.
Aktivity: Pestrý a zajímavý dopolední i odpolední program, sportovní a kulturní akce, akce pro děti a rodiče, oslavy svátků a narozenin, školy v přírodě, plavání, bruslení, angličtina hrou, apod.  Spolupráce s logopedem.
Den otevřených dveří v MŠ Pohádka pátek 4.4.2008 od 12.30 do 16.30 hod  Všichni, kteří se chtějí se svým dítětem do naší MŠ podívat, pohrát si a získat další informace o MŠ Pohádka jsou srdečně zváni.
Zápis : 24.4.2008 od 9:00 do 15:00 hod.  

MŠ ZVONEČEK
Popis: Mateřská škola v Dukelské ulici je umístěna  uprostřed sídliště. Budovu obklopuje pěkná zahrada s bazénem, dětskými hracími prvky, pískovišti a tartanovým hřištěm. Škola v Kokořínské ulici je umístěna  ve vilce uprostřed velké zahrady, vybavena houpačkami a pískovištěm, kde mají děti dostatek možností ke hrám. Vnitřní zařízení obou škol je dobře vybaveno dostatečným množstvím hraček i učebních pomůcek.
Aktivity: Angličtina, bruslení – ve 2. pololetí předplavecký výcvik, keramika, flétna
Zápis  24. 4. 2008 od 9:00 do 15:00

MŠ MOTÝLEK
Popis: Školka je v areálu Nemocnice s Poliklinikou Mělník. Mateřská škola má rozlehlou školní zahradu s dopravním hřištěm a vybavením pro možnost plného pohybového vyžití dětí.
Aktivity: Návštěvy divadel, u požárníků, záchranné služby , policie, ekologický program, keramická dílna, besídky a další akce. Nadstandardní služby: Logopedická prevence, poradenská činnost, angličtina, hra na flétnu, plavání, bruslení.

MŠ POD VRCHEM A TYRŠOVA
Popis: MŠ Pod vrchem: V blízkosti sídlištní zástavby, nedaleko od centra města, velká zahrada, MŠ Tyršova je umístěna v centru města.velká zahrada, pískoviště, prolézačky, zahradní domky, dětský vláček.
Aktivity: Hra na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, bruslení, pěvecký sbor, úzká spolupráce s rodiči, v současnosti zapojujeme rodiče do společné dramatizace pohádky, školy v přírodě, předplavecký výcvik, turistické výlety, vlastní představení maňáskového divadla. Navíc: jesle, stacionář pro děti s respiračními onemocněními.

MŠ V ZÁTIŠÍ
Popis: Rozlehlá zahrada s bohatou zelení, bazénem pro děti, pískovišti a hracími prvky.
Aktivity: Hudební kroužek s výukou hry na flétnu – zdravé pískání, výtvarný kroužek, předplavecký výcvik, škola v přírodě, výlety, kulturní programy, oslavy svátků.

Podmínky
Spádovost do MŠ podle místa trvalého bydliště není určena, rodiče si školku pro své dítě vyberou podle svých potřeb a podle kapacitních možností daného zařízení. Obvykle bývá vyžadováno trvalé bydliště dítěte v Mělníku. Pokud rodič pobírá rodičovský příspěvek, může dítě do 3 let navštěvovat jesle nejvýše 5 dní v měsíci, školku nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci (u dětí zdravotně postižených podmínky viz. http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp) . Pro zápis je třeba  RL dítěte, platný doklad totožnosti (OP), školka do 30 dnů sdělí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Školné za měsíc
MŠ Pohádka 420 Kč, MŠ Zvoneček 375 Kč, MŠ Motýlek 399 Kč, MŠ V Zátiší  360 Kč, MŠ Pod Vrchem 390 Kč (neplatí děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou)

Stravné
MŠ Pohádka 25-27 Kč, MŠ Zvoneček 26- 32 Kč

Kontakty

MŠ POHÁDKA, Slovany 2966 Mělník, 276 01  
Telefon 315 623 817  
Ředitelka MŠ Jitka Andrlová  
Provoz MŠ 6:15 – 16:30 hod.  
kapacita 96 dětí
http://www.mspohadka-melnik.cz
[email protected]

MŠ Zvoneček, Mělník, Dukelská 2598 a Kokořínská 1616
Mateřská škola Zvoneček, Mělník
Telefon 313 118 228, 731 110 933
Dukelská 2598, 276 01 Mělník
Ředitelka školy Zdena Rýdlová
Provoz MŠ 6:15 – 16:15
kapacita 70 dětí
www.msdukelska.wz.cz
[email protected]
Odloučené pracoviště
Mělník – Chloumek, Kokořínská 1616, 276 01 Mělník
Telefon 313 118 229
Vedoucí učitelka Ivana Hořejší
Provoz MŠ 6:30 – 16:30
kapacita 23 dětí
http://www.msdukelska.wz.cz/

Mateřská škola Motýlek, Nemocniční 107,  276 01 Mělník
Ředitelka MŠ Beránková Lenka
Telefon 315 623 114, 731 575 772  
Provoz MŠ 6:15 – 16:30
kapacita 96 dětí
http://www.ms-motylek.w1.cz/kontakty.html
[email protected]

MŠ POD VRCHEM Pod Vrchem 2995
Telefon 315 622 632
Ředitelka MŠ Jana Plechatá
Provoz MŠ 6:30 –16:30 hodin
kapacita MŠ Tyršova 75: 25 dětí,  MŠ Pod Vrchem 2995: 140 dětí, jesle 6 dětí
[email protected]
www.mspodvrchem.cz

MŠ V ZÁTIŠÍ V Zátiší 2948, Mělník- Mlazice
Telefon 315 670 218
Ředitelka Mgr. Vladimíra Hořejší
Provoz MŠ 6:00 – 16:00 hodin
kapacita 100 dětí
 [email protected]

Zdroje
stránky jednotlivých MŠ, viz. kontakty
http://melnicek.cz/node/1441
http://www.melnik.cz/Kočárkárna

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Zápisy


Nevíte někdo, jestli jsou zápisy i do ostatních školek 24.4. od 9 do 15?

1 soukromá školka


Chtěla bych se zeptat, zda někdo nevíte, jestli není na Mělníku nebo někde v jeho okolí soukromá mateřinka?