Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Žena ze Slovenska zapálila ceduli s provozní dobou nemocnice

29.2.2008 požádal lékař mělnické nemocnice o pomoc strážníky, neboť zde byla 19letá žena ze Slovenska a nechtěla zaplatit poplatek za ošetření u lékaře 30 Kč a  ani opustit ambulanci. Žena kladla pasivní odpor, takže ji strážníci museli vyvést s pomocí pout. Poté jí strážníci pouta sejmuli a žena odešla mimo areál nemocnice. Po chvíli žena strážníky zaměstnala znovu, když je zavolali k ředitelství nemocnice, kde žena strhla ceduli s provozní dobou a zapálila ji a držela v ruce jako pochodeň. Věc si převzala P ČR.

Chlapci se pokusili o vloupání

Dne  1.3.2008 v  16:30 hodin  telefonicky oznámil  muž,  že  v   parku na Polabí vidí v jedné z prvních zahrádek od ulice K Mostu  tři  podezřelé mladíky. Strážníci vyjeli na místo, kde se skutečně nacházeli tři mladíci, kteří po spatření strážníků začali utíkat. Dva se podařilo zadržet. Při následném  šetření bylo zjištěno,  že chatka  u které  se  mladíci nacházeli, má poškozené vstupní dveře a na přilehlém  přístavku byla uražená petlice. Na místo byla přivolána hlídka  OO  PČR. Při  podání vysvětlení  bylo hlídce  mladíky sděleno,  že  se  do chatky  vloupali z  důvodu možného  prodeje nalezených věcí. Chlapci ( 17 a 14 let) sdělili i jméno třetího výtečníka. 

Manželské neshody

Dne 2.3.2008 v  22:00 strážníci pomáhali uklidnit situaci v jedné mělnické rodině, kde docházelo k vzájemnému fyzickému napadání manželů.  Oba manželé byli poranění, měli na sobě škrábance, modřiny a odřeniny a obviňovali se vzájemně, kdo si začal. Hlídka MP manželům doporučila vyhledat lékařské ošetření a poté podat trestní oznámení na OO PČR.                                       

Muž přenášel značky

Dne 4. 3.2008  v 4:30 hodin byl na kamerovém systému na nám. Karla IV. spatřen  muž, který přenášel dopravní značku označující blokové  čištění. Na místo byla  vyslána hlídka, muži domluvila a značka se vrátila na své původní místo. 

Agresivní opilec strkal nohu pod auto

Dne 5.3.2008 v 01:30 hodin prováděla hlídka MP kontrolu náměstí Karla  IV. Při tom  k jejich vozidlu přišel muž zcela  zcela  zjevně  pod  vlivem alkoholu či  jiné návykové  látky a  domáhal se  nastoupení do  služebního  vozu. Při pokusu o nastoupení strážníky slovně urážel a vyhrožoval. Strážníci ho několikrát vyzvali, aby od vozu odstoupil, ale bez úspěchu, takže museli  použít hmatů a   chvatů  sebeobrany a muže od vozidla odvedla do bezpečné  vzdálenosti.   Při tomto  zákroku muž neustále hlídku velmi vulgárně  napadal.  Šlo o 27letého muže z Mělníka.   Jelikož  se   muž   dopustil   přestupkového jednání,  hlídka ho  upozornila, že  celá věc  bude  postoupena  k  dořešení  na  Správní odbor MÚ Mělník. Jmenovaný byl následně z  místa   vykázán.  O 10 minut později strážníci muže přistihl, jak v ulici Jarošova povalil popelnici, která se téměř celá vysypala na silnici. Opět ho strážníci zastavili, aby vysvětlil své přestupkové jednání a uvedl popelnici do původního stavu. Muž neuposlechl a opět velmi sprostě strážníkům nadával, říkal, že popelnici vysypal schválně, aby strážce pořádku vyprovokoval. Neustále vyhrožoval, že si něco udělá a svede to na strážníky. Pak se snažil skutečně si ublížit -  např. pokusem o úder hlavou do značky, dával nohu  pod   služební vozidlo. Strážníci museli muže opět zklidnit pomocí hmatů a   chvatů  sebeobrany.  Po částečném zklidnění celé  situace hlídka  jmenovaného z  místa vykázala  a z důvodu zajištění  veřejného   pořádku  ho doprovodila  do místa  bydliště. Jelikož nebylo celou  věc   možno  na místě vyřešit v blokovém řízení a došlo k naplnění  několika   přestupků a  to hned několikrát , bude celá věc předána k dořešení  na   správní  odbor  MÚ  Mělník. 

Žena odcizila zboží za 500 korun 

Dne  6.3.2008    v  9:33  hodin řešili strážníci krádež v PENNY MARKETU, kde se pokusila  19letá žena odcizit 5 kusů Gillette  Gel  v  celkové hodnotě  cca 499,50 Kč. Dle sdělení  zaměstnankyně prodejny, žena vstoupila do prodejny bez nákupního košíku a  v   prostoru pokladny byla obsluhou vyzvána, aby umožnila  nahlédnout  do  batohu. Žena toto odmítla s tvrzením, že  má  porouchané zdrhovadlo  batohu a  posléze  -  po  delší  slovní  při - z něj vyndala výše uvedené zboží.

 
Veřejné prostranství není určeno ke skladování kartonů a palet

Dne   6.3.2008  v   odpoledních  hodinách  prováděla  hlídka  MP   kontrolní  činnost městské  části Chloumek.  V  ul.  Na  Pěšince  bylo zjištěno, že  na veřejném  prostranství  je  volně  uložen  obalový materiál (  kartony, paleta ). Následně se hlídka  spojila s majitelem nemovitosti a tohoto   upozornila na skutečnost, že se dopustil  přestupkového jednání Po vzájemné dohodě byla výše jmenovanému uložena lhůta k odstranění.                  

Rušili noční klid

Dne 8.3.2008 si strážníkům stěžovala , že v  okolí nám. B. Němcové  je slyšet hlasitá hudba. Hlídka  MP zjistila,  že hudba je od  parkoviště  krytého  plaveckého bazénu,  kde je  skupina tunninkářů. Hlídka vše řešila na místě domluvou.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice