Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Židovský hřbitov Mělník

V minulém roce byl veřejnosti zpřístupněn židovský hřbitov, který prošel celkovou rekonstrukcí. Projekt byl podpořen grantem ve výši 7 039 009 Kč z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Na ploše o velikosti 2 752 metrů2 je dochováno 168 náhrobních kamenů od doby založení do roku 1942.

Hřbitov se nachází v Dobrovského ulici (v sousedství pekařství U Nováků), ale přístupný  je z ulice Habrová.  Pokud se jej vydáte navštívit, tak nejjednodušší cesta vede z křižovatky ulic Chloumecká a Dobrovského. Z ní pokračujte ulicí Chloumeckou a odbočte první cestou vlevo (mezi rodinnými domy), na konci této uličky odbočte opět vlevo do ulice Habrová.  Zde už před sebou uvidíte bílé zdi židovského hřbitova, do kterého se vstupuje kovanou brankou.

Otevírací doba pro veřejnost v roce 2018:

duben - říjen (2. 4. – 31. 10.) - denně kromě sobot a vyjmenovaných židovských svátků

od 9.00 do 17.00 hodin

listopad – březen (1. 11. – 31. 3.) - pouze v neděli od 9. 00 do 17. 00 hodin

Židovské svátky v roce 2018:

PESACH (30. 3. – 1. 4., 6. – 7. 4.)
ŠAVUOT  (19. – 21. 5.)
ROŠ HAŠANA (9. – 11. 9.)
JOM KIPUR (18. – 19. 9.)
SUKOT (23. – 25. 9.)
Hošana raba (30. 10.), Šemini aceret (1. 10.) Simchat Tora (2. 10.)Město - z radnice