Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Vítání ptačího zpěvu - Mělník

04/05/2018 - 17:00
05/05/2018 - 12:00
iCal
 

Sraz v pátek 4. 5 po 17. hodině na tradičním místě na levém břehu Vltavy u cyklistického odpočívadla, cca 1,5 km nad soutokem s Labem. Večerní táborák, spaní ve vlastních spacácích. Ranní vítání začíná v sobotu 5. 5. ve 4.30, zájemci mohou dorazit i kdykoli během sobotního dopoledne. Připravena bude ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládaný konec v sobotu ve 12 hodin.
 

Pořádá Regionální muzeum Mělník, p. o., Česká společnost ornitologická, a Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Organizují Libor Praus a Petr Lumpe.

Více na www.muzeum-melnik.cz