Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírka části ulice Kokořínská – aktuální informace

Jak jsme informovali, v pondělí 23. 7. dojde během dne k uzavření části ulice Kokořínská v souvislosti s havárií plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. V souvislosti s touto havárií bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena křižovatka ulic Kokořínská a Blatecká.

Následně se musí vyměnit 90 let starý vodovodní řad, který vede pod silnicí v ulici Kokořínská. V této době bude stále průjezdná křižovatka ul. Nádražní a Kokořínská s tím, že bude možné z ulice Nádražní odbočit pouze doleva a přejet hlavní železniční přejezd směrem na Chloumek.  Zde je ulice Kokořínská průjezdná po křižovatku s ulicí Dobrovského. Od této křižovatky až na hranici města probíhá od 16. července výstavba kanalizačního a vodovodního řadu včetně domovních přípojek a potrvá do 15. října.

Z bezpečnostních důvodů bude uzavřen pro veškerou dopravu železniční přejezd v ulici Chloumecká. Zůstane otevřený pouze pro chodce a pro cyklisty.

Občany Chloumku prosíme, aby jako objízdnou trasu využívali především ulici Lesní a dále kolem krematoria. Občané Blat budou moci využít trasu přes železniční přejezd v ulici Okružní a dále ulicí Růžová na křižovatku s ulicí Mladoboleslavská.

Je velice těžké v tuto chvíli odhadnout, kdy práce na havárii skončí, neboť až fyzické odkrytí sítí ukáže, v jakém jsou skutečně stavu. Předpoklad je, že práce budou ukončeny v druhé polovině srpna.

Jakmile budou sítě opraveny, naváže na tyto práce rekonstrukce mostku přes Pšovku, který bude kompletně demontován a nahrazen mostkem novým. Komunikace Kokořínská, v úseku od výjezdu od benzínové stanice Shell až po železniční přejezd, a dále komunikace Nádražní až po bývalou vlečku do Kovošrotu budou kompletně rekonstruovány včetně nového asfaltobetonového krytu. V tom okamžiku bude zcela uzavřen i hlavní železniční přejezd v ulici Kokořínská a ulice Nádražní až po bývalou vlečku do Kovošrotu. Hlavní železniční přejezd nebudou moci využívat ani chodci, neboť bude vypnuta drážní signalizace a celé výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská se bude posunovat.

Jsme si plně vědomi, jaké komplikace toto opatření přinese především občanům Blat, ale není jiná možnost, jak tuto složitou akci provést. Město, aby alespoň částečně zmírnilo dopad této situace pro občany, zajistilo, že od okamžiku uzávěry železničního přejezdu bude jezdit linka MHD 474 zdarma.

Celá náročná akce, která předpokládá plnou součinnost řady subjektů, by měla být dokončena na konci listopadu. Pro řidiče to budou velmi náročné měsíce, neboť doprava bude vedena především ulicí Bezručova. Dopředu děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za trpělivost a toleranci.

 

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

 

Dodatek:
Už nyní se setkáváme s řadou dotazů od občanů, proč město o datu uzávěrky neinformovalo dříve. Je třeba si uvědomit, že jde o akci státu na státní silnici, kterou město nemá ve správě, pouze městem prochází. Akci má plně v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic, včetně financování. Teprve v pondělí 16. července proběhla z iniciativy města koordinační schůzka, na níž bylo rozhodnuto o termínech, o nichž jsme občany hned v úterý 17. července informovali. Vedení města se tímto způsobem snaží pomoci svým občanům, kteří budou uzavírkou nejvíce dotčeni, aby negativní dopady byly v rámci možností co nejmenší.Město - z radnice