Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Velmi kvalitní papír z nápojových kartónů se dá využít dál

Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patří mezi velmi populární obaly. Jsou tvořeny dvěma nebo třemi druhy materiálů, přičemž hlavní součástí je vysoce kvalitní papír ( tvoří přes 70% hmotnosti obalu). Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový karton vybaven polyetylenovou fólií, pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií hliníkovou.

Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává stejně jako sběrový papír, rozvlákňuje se.

Zbylý odpad v podobě plastových a hliníkových fólií se v Evropě  používá zejména pro výrobu páry a tepla, případně speciálních lisovaných výrobků.

V ČR se zpracováním nápojových kartónů zabývají dvě papírny, jedna v Bělé pod Bezdězem a druhá v Žimrovicích na Moravě. Obě papírny nápojový karton rozvlákňují, papírna v Bělé ještě navíc vyrábí z kartonů za tepla lisované desky, které se dají použít např.  jako police do regálů. Odpad vzniklý z rozvláknění lze navíc použít k výrobně stavebních desek, čímž se zabývá společnost R.P.O. v  Hrušovanech u Brna.

Třídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný nápojový karton stačí jen vypláchnout malým množstvím vody a pak jen předat na to správné místo. Sbírá se buď do nádob označených samolepkou, nebo do speciálních pytlů, které se po naplnění odkládají na příslušná sběrná místa. Po svezení se dotřídí, slisuje do balíků a převeze se do papíren k recyklaci.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí odboru Životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník


Město - z radnice