Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]
Viktor Janovsky

Obecní referendum zamítlo spalovnu H.Počáply-opravdu zvítězilo životní prostředí?

Až  1280 kg rtuti by bylo každý rok vypouštěno do ovzduší,tak jak to prezentuje hnutí ARNIKA v případě, kdyby  zamýšlené množství odpadu si každý občan spálil ve svých kamnech. ZEVO Mělník však musí splňovat velmi přísné české a evropské normy a proto,za předpokladu, že by bylo spuštěno, by vypouštělo do ovzduší maximálně 34 kg rtuti ročně. Zbylých 1270 kg rtuti by naopak bylo z odpadu filtračními zařízeními ZEVA odloučeno a patřičně zpracováno.

 

Jaký je dnešní stav?Všech až  1280 kg rtuti končí na běžných skládkách, odkud se sice pomalu,ale jistě prosakuje do půdy a je tím ohrožena i spodní voda. I kdyby se u nás pálil odpad z německého příhraničí jak straší zelení(hranice Německa je 70 km od Počápel) ubylo by v německém příhraničí rtuti která se vsakuje do spodní vody a spodní voda jak známo nezná hranic.

 

Krom toho bude mít nespuštění ZEVA další důsledky. Pokud se nebude vyrábět teplo pro Počaply, Mělník, Neratovice a Prahu ze starých bot, ale  "ekologicky", například plynem,který musíme kupovat za dolary z nestabilních,často válečných zón,bude to jadnoznačně tlačit na zvyšování cen tepla.

 

Pro obec Horní Počpaly nespuštění ZEVA bude znamenat špatnou zprávu pro obecní pokladnu a bude to znamenat úbytek pracovních příležitostí v naší obci.Dnes,v době prosperity to nikomu nevadí, ale prosperita nebude trvat věčně.

 

Co navrhují zelení? Recyklovat. Nikdo z nás asi nepochybuje o tom,že Švýcaři mají kladný vztah k přírodě a tak recyklují.

Cca 50% odpadu, druhých 50% procent využívají ve svých "ZEVECH" k výrobě tepla a elektřiny, neskládkují nic,protože nejsou dobytek.

 

Chtějí naši zelení v recyklaci předčít i Švýcarsko? Pak to bude znamenat výstavbu hal, kde budou zaměstnanci důkladně vše rozebírat a třídit, haly musí mýt své příjezdové cesty a kamionovou dopravu a to vše musí někdo zaplatit, konečný spotřebitel v ceně zboží. Zelené spolky nám tedy nepřipravují nic jiného než další vlnu zdražování.Kolikátou už a mi je stále bereme vážně,(solární panely,řepková nafta,biolíh v benzínu,uhlíková daň a další a další zelená dobra).

 

Obecní referendum na téma ZEVO mělo velmi nepřesvědčivou účast (46%). Nezaznamenal jsem ani jednu veřejnou debatu na téma ZEVO, kde by zazněli jak argumenty pro tak i proti stavbě,tak aby občan měl možnost si vyslechnout argumentaci obou stran, na základě toho si udělat vlastní úsudek a pak se rozhodnout,jak hlasovat. Tedy taková debata měla určitě referendu předcházet a pokud se tak nestalo, bylo konání referenda unáhleným počinem. Zmínky v médiích se nesly v duchu jednostranného a často nepravdivého strašení zelených spolků a výsledek referenda tomu odpovídal. Zvítězila davová psychóza nad pečlivě uváženým rozhodnutím. 

 

Přál bych si,aby  referendem vše neskončilo, ale aby naopak byla konečně nastartována seriózní diskuse, ve které budou pečlivě váženy všechny pro a proti.

 

                                                                      Občan žijící spokojeně přímo na úpatí  Elektrárny Mělník .

 

 

 

-- 
František Kettner

Politika následující téma