https://www.traditionrolex.com/7

 Obecní referendum zamítlo spalovnu H.Počáply-opravdu zvítězilo životní prostředí? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Obecní referendum zamítlo spalovnu H.Počáply-opravdu zvítězilo životní prostředí?

Až  1280 kg rtuti by bylo každý rok vypouštěno do ovzduší,tak jak to prezentuje hnutí ARNIKA v případě, kdyby  zamýšlené množství odpadu si každý občan spálil ve svých kamnech. ZEVO Mělník však musí splňovat velmi přísné české a evropské normy a proto,za předpokladu, že by bylo spuštěno, by vypouštělo do ovzduší maximálně 34 kg rtuti ročně. Zbylých 1270 kg rtuti by naopak bylo z odpadu filtračními zařízeními ZEVA odloučeno a patřičně zpracováno.

 

Jaký je dnešní stav?Všech až  1280 kg rtuti končí na běžných skládkách, odkud se sice pomalu,ale jistě prosakuje do půdy a je tím ohrožena i spodní voda. I kdyby se u nás pálil odpad z německého příhraničí jak straší zelení(hranice Německa je 70 km od Počápel) ubylo by v německém příhraničí rtuti která se vsakuje do spodní vody a spodní voda jak známo nezná hranic.

 

Krom toho bude mít nespuštění ZEVA další důsledky. Pokud se nebude vyrábět teplo pro Počaply, Mělník, Neratovice a Prahu ze starých bot, ale  "ekologicky", například plynem,který musíme kupovat za dolary z nestabilních,často válečných zón,bude to jadnoznačně tlačit na zvyšování cen tepla.

 

Pro obec Horní Počpaly nespuštění ZEVA bude znamenat špatnou zprávu pro obecní pokladnu a bude to znamenat úbytek pracovních příležitostí v naší obci.Dnes,v době prosperity to nikomu nevadí, ale prosperita nebude trvat věčně.

 

Co navrhují zelení? Recyklovat. Nikdo z nás asi nepochybuje o tom,že Švýcaři mají kladný vztah k přírodě a tak recyklují.

Cca 50% odpadu, druhých 50% procent využívají ve svých "ZEVECH" k výrobě tepla a elektřiny, neskládkují nic,protože nejsou dobytek.

 

Chtějí naši zelení v recyklaci předčít i Švýcarsko? Pak to bude znamenat výstavbu hal, kde budou zaměstnanci důkladně vše rozebírat a třídit, haly musí mýt své příjezdové cesty a kamionovou dopravu a to vše musí někdo zaplatit, konečný spotřebitel v ceně zboží. Zelené spolky nám tedy nepřipravují nic jiného než další vlnu zdražování.Kolikátou už a mi je stále bereme vážně,(solární panely,řepková nafta,biolíh v benzínu,uhlíková daň a další a další zelená dobra).

 

Obecní referendum na téma ZEVO mělo velmi nepřesvědčivou účast (46%). Nezaznamenal jsem ani jednu veřejnou debatu na téma ZEVO, kde by zazněli jak argumenty pro tak i proti stavbě,tak aby občan měl možnost si vyslechnout argumentaci obou stran, na základě toho si udělat vlastní úsudek a pak se rozhodnout,jak hlasovat. Tedy taková debata měla určitě referendu předcházet a pokud se tak nestalo, bylo konání referenda unáhleným počinem. Zmínky v médiích se nesly v duchu jednostranného a často nepravdivého strašení zelených spolků a výsledek referenda tomu odpovídal. Zvítězila davová psychóza nad pečlivě uváženým rozhodnutím. 

 

Přál bych si,aby  referendem vše neskončilo, ale aby naopak byla konečně nastartována seriózní diskuse, ve které budou pečlivě váženy všechny pro a proti.

 

                                                                      Občan žijící spokojeně přímo na úpatí  Elektrárny Mělník .

 

 

 

-- 
František Kettner

Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

5 Střední Čechy jen o fous unikli blackoutu


K rozsáhlému výpadku elektřiny ve Středních Čechách nedošlo jen díky tomu. že se zeleným ještě nepodařilo prosadit všechny jejich záškodnické vize.

4 ZEVO co tu ještě nezaznělo


Dobrý den! Jen bych doplnil další fakta pro i proti dokreslení obrázku o ZEVO. Dost jsem se informoval Smiling 1) EU nám ze zákona zakáže po roce 2021 jakékoliv skládkování odpadu a spalování bude nutností 2) současné skládkování není řešení, ale pouhé odsunutí problému 3) podívejte se na obrovské hory odpadu vzniklé za posledních pár let v Praze Ďáblicích, u Mšena a u Kralup....tak to chceme? Jak dlouho? 3) spalovna Praha Malešice funguje už řadu let ve městě, kde „asi“ nikomu nevadí, ale ZEVO v polích u Počapel, které bude generačně novější a bude muset splňovat o 2 až 3 generace přísnější emisní normy vadí „všem“ 4) v západních zemích je zcela běžné mít ZEVO umístěné přímo v centrech měst, protože dnešní technologie již dokáží vyčistit vzniklé spaliny, takže popeláři sváží odpad často jen několik km do centra města 5) četl jsem, že sousední Německo má cca 710 podobných spaloven, které jsou ve městech a nevozí tak odpad daleko ( nevím kolik je tam protestů, ale myslím, že se u nás zase trochu „zaspalo“, lidé nemají informace a protestují ) 6) podobných spaloven bude muset vzniknout i nás mnohem víc ( je to jen otázka financí na jejich výstavbu a taky otázka změny chápání u lidí ) 7) až bude více spaloven zanikne i hlavní problém současnosti s dopravou Cool jsou zvažovány různé dopravní varianty obchvatů vesnic a dokonce most z Liběchova k EMĚ do ZEVO ( = potíže s výkupy pozemků a nalezením financí ) 9) ideální bude doprava po železnici, ale to bude třeba několik překladišť 10)spalování odpadů má probíhat v moderních zařízeních přidáváním cca 15% odpadu do již nyní spalovaného uhlí ( = 85% uhlí ) to vše bezodpadovou technologií 11) lokalita Horní Počaply má pro spalovnu veškerou vybavenost, je tam vlečka, horkovod, technologické i personální zázemí elektrárny… kde jinde postavit spalovnu … na zelené louce kde nic není nebude spalovna nikomu vadit?

4.1 Pane


Pane kolego

   Spaliny nejsou problém,mnohem větší problém je s následnou struskou a jejím ukládáním.Neboť např.těžké kovy se spálením neodstraní,zůstanou ve strusce a budou pronikat do spodních vod.

  Více spaloven v Německu sice je,ale opravdu věříte,že je tento stav možný i u nás? Pro Čez je velký kšeft spalování odpadu, nejen že budeme platit za vyrobenou trochu tepla a elektriky,ale zároveň za to ,že bude odebírat palivo,Proto vybuduje velkou spalovnu a malým lokálním bude bránit.

  Něměla by se nejdříve vyřešit dopravní infrastuktura a až poté něco budovat ? Určitě měla,ale víte stejně dobře,že v čechách se nejdřív postaví průmyslová zóna a pak jsou všichni děsně překvapení,že okolní silnice svou kapacitou nestačí,A věřte tomu,že Čez chce především vydělávat a nějaké investice do silnic v místech kde nikdo z vedení nebydlí ho zas až tak nezajímají.

 

4.1.1 Pane kolego :-)  a opravdu


Pane kolego :-)  a opravdu věříte že spalovny v Německu problém s těžkými kovy nemají a u nás pod dohledem zelených vznikne za několik let něco co nebude splňovat emisní normy? Tyto normy se prakticky každých 5 let zpřísňují i u nás o řád/generaci a co normy nesplňuje platí pár let odpustky/emisní povolenky a pak už jsou tyto povolenky tak drahé, že se to zařízení nesmí/nevyplatí provozovat = případ některých starších elektráren u nás.  Pak taky nevím jak velký kšeft je pro ČEZ spalování odpadu, ale vím že při spalování vzniká obrovské množství tepla a to žádná spalovna u nás ani na západě jen tak nevypustí do ovzduší ... použije se k vytápění měst, skleníků, výrobě elektřiny a toho tepla a elektřiny doopravdy není "trochu" jak píšete ( = elektřina + topí se část Prahy, Mělník, Neratovice a Počaply ). Souhlasím, že velký problém bude dopravní infrastruktura, ale to je na schvalování obchvatů vesnic a územním řízení ... o tom se jedná. Ideální by bylo překládat maximum dopravy na železnici. Tu dopravu taky dost zatěžují osobní auta, kterých jsou dnes u elektrárny plná dost velká parkoviště a autobus vozi 2 lidi ... vidím to skoro deňně ... stačilo by aby autobus jezdil v čase výměny směn a aut by pak také jezdilo méně ( teda až na pohodlné lidy ... s těma to nehne :-(  ).

4.1.1.1 Pane kolego :-)


Pane kolego Smiling ,věřím tomu,že spalovny v Německu problém s těžkými kovy mají a umějí to vyřešit,zároveň vím,že je mezi tím co se děje v Německu a tím co se děje v čechách poněkud rozdíl.

  Jak fungují zelení v Německu netuším,ale o těch našich také nemám zrovna dobré mínění. Tak nějak jsem si vzpomněl na Kateřínu Jaqes(,nebo jak se její jméno píše)a biomasu v pořadu J.Krause.

  S těmy autobusy to bylo přesně naopak,přestali jezdit,neboť jezdili prázdné,lidi jezdí v autě tří,čtyři a vyplatí se jim jezdit do práce v autě jak finančně,tak časově.

  Nechápejte mě špatně,já souhlasím s potřebou využití a likvidace odpadu,jen si myslím,že pod hlavičkou ekologie se opět životnímu prostředí v tomto případě spíš uškodí. A věřím tomu,že se do Počápel bude svážet odpad nejen ze středočeského kraje,ale i z toho Váni zmiňovaného Německa.

 

4.1.1.1.1 škvára


Mýlíte se, v ZEVO (na roštových kotlích) nevzniká struska, ale škvára, která má úplně jinou granularitu a chemickou stálost než struska. Nebezpečí vyluhování těžkých kovů je velmi malé.
Navíc si schválně zkuste udělat bilanci a porovnat množství škváry ze ZEVO s množstvím vedlejších energetických produktů ze stávajících mělnických bloků - je to bouře ve sklenici vody. 

3    


 

 

2 ZEVO


V příspěvku nezmiňujete výraznou zátěž okolních obcí kamiónovou dopravou. Tento faktor podle mě řádově předčí všechna další pozitiva i negativa "spalovny" (vliv spalování na ŽP bude skoro nulový, počet osob, pracujících ve spalovně, také).   
 

2.1 ZEVO Mělník


Děkuji Vám  za odezvu. Nesnažil jsem se v příspěvku postihnout celou problematiku se všemi pro a proti,spíše na příkladu exhalací rtuti poukázat na neseriózně vedenou debatu, především ze strany zelených spolků. Doprava, souhlasím s Vámi,je největší slabinou  celého projektu.

 

Když zadám do IDOS  požadavek na vlakové spojení Mělník -Horní Počáply, přímé spojení těchto míst vzdálených vzdušnou čarou maximálně 10 km není. Zato mi systém nabídne tři okruhy, dva 59km a jeden 75km. Z hlediska osobní dopravy katastrofa, z hlediska okružního vlaku který by s vytypovaných meziskladů  svážel palivo do teplárny zajímavá informace. Existuje studie proč nelze po železnici dopravovat alespoň 70% procent odpadu,nebo jaká opatření by se musela přijmout, aby to možné bylo?Já to nevím. Kdo to ví z těch, kteří se účastnili referenda o ZEVU?Trvám na tom ,že nejdříve měla proběhnout seriozní diskuse a teprve potom referendum. 

 

Kdykoli se má stavět dálnice, silnice, železnice, nebo přijmout opatření k zlepšení splavnosti řeky, zelené spolky to ze všech sil bojkotují.  Od nového roku výrazně podraží elektřina,je to také díky obnovení trhu s emisními povolenkami, to znamená ,díky další zelené lži, že oxid uhličitý je škodlivina. Vláda si stále pohrává s myšlenkou, (čeká na vhodný moment) aby zpoplatnila jménem vyššího zeleného dobra majitelé starších "neekologických" aut. Zejména v Německu je zřetelné,že Zelení jsou ještě více nežli paní kancléřka nadšeni pro multikulturní obohacení skrze muslimskou imigraci. Již delší čas sleduji ideovou podstatu těchto zelených organizací a kladu-li si otázku, zda jim jde o ochranu životního prostředí, nebo o zničení naší krásné civilizace,  věřte mi, že je to otázka čistě řečnická.

 

Někteří jsou ochotni přispět hnutí ARNIKA aby zastavili stavbu "Spalovny". Já bych přispěl, kdybych věděl komu,aby zastavil postup zelené tyranie..

 

 

2.1.1 Re


Dobrý den, souhlasím s Vámi, že problematika emisí Hg ze spalovny (ale i z elektráren) je naprosto uměle nafouknutá bublina. Stačí se podívat do IRZ, kolik ji dnes elektrárny emitují - a brzo to bude ještě méně. Tím se sice neznatelně sníží kontaminace atmosféry, ale zdraží elektřina. Já si osobně na takový luxus připlácet nechci. Nebo má někdo z Pražáků pocit, že jim ZEVO v Malešicích (prakticky v centru města, vedle Fashion arény) otravuje vzduch? 

Na Vaši správou otázku - železniční dopravy do ZEVO, by mě také docela zajímala odpověď (resp. předpokládám, že to určitě jde, spíše je otázkou, za kolik). Nicméně díky ZEVO vznikne řada obchvatů obcí, dokonce možná most u Liběchova (Mělníku se to zřejmě nedotkne, ale Mělník má v dopravě mnohem většího "škůdce"). Kamiónová doprava se tak zvýší neznatelně, ale vyřeší se další dopravní problémy. 

1 Ne, děkuji


A já zase poslal peníze Arnice, aby to nebylo. Protože se do toho začla montovat politická mafie AB, je jisté, že spalovna bude. Jde tedy o minimalizaci dopadů. Nechci za barákem spalovnu pro půl republiky. Jsem ochoten spalovat odpad z okresu. Nechci stovky a tisíce kamionů odpadu mezi Mělníkem a Počáply. Vsadím se, že plán bude překladiště, rozuměj skládka, v přístavu Mělník. Pokud je mi známo, tak už teď je elektrárna téměř bez zaměstanců, a ti co tam jsou jsou často rumuni a tak. Po vybudování moderní spalovny bude potřeba ještě méně lidí. 

1.1 spalovna


Spalovna v Počáplech/Křivenicích ano, ale s kapacitou pro Mělník a okolí, cca pro 1/3 bývalého okresu, a o výkonu v řádu 7MWe a kolem 12MWt. To má smysl, zbaví to lidi a hlavně zemi odpadu, zaměstná pár kvalifikovaných i nekvalifikovaných lidí. A stavěná na místě dosluhující EMĚ2/3, tedy na brownfieldu. To ovšem ČEZ nezajímá (malý byznys), to by mělo zajímat lidi na mělnické radnici, ale když vidím, koho jste si tam, až na pár čestných výjimek, zvolili, tak s těmi to opravdu nepůjde…

Příznivec kdysi krásného Mělníka z Prahy, projektant energetických zařízení a universitní učitel

1.1.2 je tam někde zmínka o Mělníku?


Logicky není, protože s městem Mělník se nikdo o spalovně nikdy nebavil a bavit nebude.

 

https://melnicko.cz/cez-stredocesky-kraj-odmitaji-uznat-vysledek-referenda-melnicke-spalovne/

1.1.1 zhrzený učitel??


To jako, že by mělo spalovnu postavit město Mělník? Nebo že by mělo město Mělník tu spalovnu zastavit? Neučil jste pana Kowandu? Ten povídá podobné nesmysly. A teď vážně, pane universitní učiteli, přestaňte tady lidi blbnout, že město Mělník a jeho vedení může udělat cokoli, co by spalovnu zastavilo. Neberu Vám právo kritizovat současné i minulé vedení města za věci které (ne)udělali na Mělníku, ale tohle co tu předvádíte není hodno universitního učitele.

1.1.1.1 spalovna


Ano, budeme si muset zvyknout na to, že odpad už EU nebude vyvážet do Číny, aby tam byl "ekoligicky likvidován" - - reálně vršen na hromady, ale odpad, který lokálně vyprodukujeme, budeme muset také lokálně zlikvidovat. Ano, EMĚ 2/3 nemá před s sebou už žádnou budoucnost, tedy by bylo načase, začít se starat o koupi tohoto brownfieldu a použít ho k recyklaci (linky) a spalování nerecyklovatelných zbytků, to vše v regionálním měřítku Města Mělníka a okolních obcí...

To vše místo megalomanského nesmyslu, plánovaného samotným ČEZem, který hledá, po neúspěších v BG, RO, Srbsku a jinde, kam se vrtnout.. a megalomanská spalovna je dalším ze zoufalých nápadů..

Jen zástupci Mělníka musejí konečně jednat.

Nepřijde mi to jako nic nepochopitelného ani pro jednodušší občany, ostatně Mladá Boleslav připravuje cca totéž v měřítku města poblíž výpadovky na Jičín.

1.1.1.1.2 složitý


Mně jednoduchému to stále nedochází. Prosím po lopatě. Píšete o Mladé Boleslavi. Chápu to dobře, že navrhujete, aby Mělník zařídil stavbu podobného zařízení na území našeho města?? To mě tedy nenapadlo, pak by spalovna v Počaplech byla určitě zbytečná. Pane složitý, Vy jste ale hlava. Vy ten Mělník musíte mít opravdu hodně rád. 

1.1.1.1.1 Pro úplnost vkládám odkaz


Pro úplnost vkládám odkaz na Mladoboleslavské řešení, které jste měl patrně na mysli.Je to zajímavé.

http://www.mb-net.cz/nove-centrum-na-zpracovani-odpadu-nebude-ani-skladka-ani-spalovna/d-15956

1.1.1.1.1.1 spalovna


Bohužel, ten odkaz, který uvádíte 

http://www.mb-net.cz/nove-centrum-na-zpracovani-odpadu-nebude-ani-skladka-ani-spalovna/d-15956

je více než 5 let starý... 

Doporučuji čerpat informace pro úvahy o komunální energetice ze zcela jiných zdrojů. než jsou staré internetové články...Smiling

Mimochodem, nikdo rozumný nechce stavět na území okresu Mělník obrovskou spalovnu pro celý Středočeský a část Ústeckého kraje. To je pitomost ekologická, logistická i ekonomická... Ale lokální centra pro likvidaci odpadů, tj. recyklace, kompostování a spalování má dnes každé civolizované město na západ a na sever od nás...

Jen u nás a dále na východ stále ničíme zemi a skládkujeme.

1.1.1.1.1.1.1 ZEVO Mělník


Vy jste zmínil  řešení v Mladé Boleslavi      "ostatně Mladá Boleslav připravuje cca totéž v měřítku města poblíž výpadovky na Jičín"  Já vložil odkaz pět let starý,továrny snad tak rychle nestárnou, ale asi o tom víte více, tak prosím vložte pokud můžete  odkaz o aktuálním řešení.pokud již koncept v pět let starém článku neodpovídá realitě.

 

"Mimochodem, nikdo rozumný nechce stavět na území okresu Mělník obrovskou spalovnu pro celý Středočeský a část Ústeckého kraje. To je pitomost ekologická, logistická i ekonomická... "

 

1.Tento typ argumentace nemám moc rád :)  Nikdo rozumný nemůže přece chtít něco jiného než prosazuji já.. kdo prosazuje něco jiného než já, jednoduše není rozumný..

 

2.Díky Vám vím,že Mladá Boleslav si chystá vlastní řešení,tedy je jisté, že v Počáplech se neplánuje spalování odpadu z celého Středočeského kraje, protože Mladá Boleslav je také Středočeský kraj a ta si chystá vlastní řešení.

 

3. Řešení by mělo vycházet z naší specifické situace. Například, za mnoho peněz byl z Počapel vybudován horkovod pro Mělník, Neratovice,značnou část Prahy i pro obec Počaply

 

4. Pro odlehčení, všichni mluví o obrovské spalovně, v porovnání s tou, kterou právě budují v  Istanbulu je ta zamýšlená Mělnická s bídou třetinová..

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1 Istanbul


Tak to je parada, ale asi jste nepostrehl velikost Istanbulu. To by znamenalo, ze opravdu sem budou muset vozit na spaleni bordel z Nemecka aby to nakrmili.

1.1.1.1.1.1.1.1.1 spalovna


Zrovna to počítám, před Vánoci jsem byl na spalovně v Chotíkově, tam říkají, pokud nemáte 10.000 tun odpadu za měsíc, nemá to smysl.. Ale z jejich ofic zpráv pro MŽP jsem se dozvěděl, že oni sami mají 95.000 tun/rok, tedy něco nehraje..

Švýcarské spalovny odpadů v alpských krajích/regionech mají kolem 35.000tun/rok a fungují už 25 let s hospodářským výsledkem většinou kolem nuly. Pro Mělník a severní část Prahy západ a Prahy východ by to byla ta správná hranice...(35tis tun/rok) Pro ČEZ logicky nikoliv, protože oni potřebují vydělat, a to jim zaručí kolem 100tis. tun/rok. Tedy spalovna ano, nikoliv komerční, ale komunální a ne na poli za elektrárnou, ale místo EME3, se kterou stejne nikdo neví, co v budoucnu dělat...


https://www.traditionrolex.com/7