Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Plasty by neměly končit v komunálním odpadu

Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech město Mělník před dvěma lety zavedlo primární sběr vytříděných plastů. Samotné třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.

Město rozmístilo na 180 kontejnerů na plasty žluté barvy. Do těchto sběrových nádob patří pouze   sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru, asi 3x.

Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí jednou týdně, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 kg.

Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek.  Dotřiďovaní linka na sekundární třídění platů je v Lovosicích v areálu firma BEC odpady s.r.o.  Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně  pěnový polystyren.

PET láhve se  ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky,  nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž.

 Mezi  technologiemi na zpracování PET láhví  se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých.

Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému  zpracování na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se  přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností.

Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků.

Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu.

 Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čistotu, a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník


Město - z radnice