https://www.traditionrolex.com/7

 10 let fungování Fondu regenerace MPZ Mělník | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

10 let fungování Fondu regenerace MPZ Mělník

Fond regenerace Městské památkové zóny (MPZ) Mělník funguje úspěšně v našem městě již 10 let. Pojďme si proto nyní stručně připomenout několik základních informací k tomuto kulatému výročí.

V roce 2008 existovaly dva základní předpoklady pro vznik Fondu regenerace. Tím prvním byl všeobecně poměrně špatný stav mnoha objektů v MPZ Mělník a druhým nedostatečná možnost pro čerpání dotací na jejich obnovu. V MPZ Mělník se nachází více než 300 nemovitostí, přičemž pouze cca 10 % z nich tvoří státem chráněné kulturní památky, na jejichž obnovu může vlastník čerpat dotace z Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje. Zbývajících 90 % nemovitostí však na žádné dotační tituly dosáhnout nemůže, i přesto že podléhají velmi přísným požadavkům státní památkové péče. Cílem Fondu regenerace MPZ Mělník tedy byla především podpora majitelů uvedených nemovitostí při obnově jejich domů, a to především při výměně okenních a dveřních výplní, výměně střešní krytiny a obnově fasád.

Na základě těchto argumentů schválili zastupitelé města Mělníka v červnu 2008 vznik Fondu regenerace a pravidla pro jeho fungování. O výši finanční částky pro každý kalendářní rok je vždy rozhodováno jednotlivě, při schvalování rozpočtu města. V posledních letech se každoročně uvolňovaná částka ustálila na výši 700.000 Kč. Za prvních 10 let fungování Fondu regenerace MPZ Mělník bylo z rozpočtu města podpořeno 74 projektů v celkové výši 8.914.000,- Kč.

Fond regenerace MPZ Mělník výrazně přispěl ke zkrášlení historického centra města. Je třeba na tomto místě poděkovat panu starostovi Miroslavu Neumanovi za podporu při jeho vzniku a panu starostovi Ctiradu Mikešovi za dlouhodobou podporu jeho fungování. Péče o kulturní památky je v našem městě zajištěna na velmi vysoké úrovni také díky Fondu regenerace. Na úspěšné fungování Fondu nyní naváže plánovaný projekt, prostřednictvím něhož se bude moci mělnická veřejnost zapojit do obnovy zeleně v našem městě „adopcí“ nově vysázených stromů.

Politika předchozí téma | následující téma

https://www.traditionrolex.com/7