Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

KS Štětí - program na únor 2019


KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŠTĚTÍ

Program na únor 2019

tel./fax: 416 812 401,  www.steti.cz

           

1. února          Informační centrum

                        HLUBOKÁ TEMNOTA

                        Výstava fotografií Kamila Pecinovského.

                                                                                                                                                  vstup zdarma

1. února          Městská knihovna

                        VÝSTAVA ŽÁKŮ PRVNÍHO A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU

                        Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Štětí, 1. patro knihovny.

    vstup zdarma

4. února          Městská knihovna

                        LISTOVÁNÍ V PAMĚTI

                        Paměťová terapie nejen pro starší generaci v přízemí knihovny.  

začátek v 16.00                                                                                                vstup zdarma

 

11. února        sál Kulturního střediska

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE

účinkuje: J.Kačanyi

začátek ve 14.00                                                                                               vstup zdarma

 

11. února        Městská knihovna

                        UMĚLCI MÁCHOVA KRAJE

Vyprávění s Miroslavem Plačkem o spisovatelích, malířích a sochařích Máchova kraje v přízemí knihovny.

začátek v 16.00                                                                                                vstup zdarma

 

11. února        kino Štětí

                        RUKOJMÍ BEZ RIZIKA – A. R. FOURTON

Agentura Harlekýn uvádí francouzskou divadelní komedii s kriminální příchutí.

Účinkují: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Jana Boušková / Jana Malá, Martin Zahálka / Matin Davídek, Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná, František Skopal / Martin Zahálka ml. Režie J. Novák.

začátek v 19.00                                                                                            vstupné 220 Kč

 

14. února        kino Štětí

                        O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HRADU

Pohádka pro MŠ a 1.- 3. třídy ZŠ, účinkuje Liduščino divadlo.

začátek v 9.00 a 10.30                                                                                    vstupné 20 Kč

 

14. února        sál Kulturního střediska

                        ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

                        začátek v 17.00

 

24. února        kino Štětí

SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO

Pohádka Rozmarná princezna

začátek v 15.30                                                                                               vstupné 30 Kč

 

25. února        Městská knihovna

                        PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Přednáška J. Pokové v přízemí Městské knihovny.

začátek v 16.00                                                                                                 vstup zdarma

 

27. února        sál Kulturního střediska        

                        SLUHA DVOU PÁNŮ – CARLO GOLDONI

                        Legendární inscenace v podání Roudnického ochotnického spolku.         

                        Začátek v 19.00                                                                                               vstupné 50 Kč

 

28. února        malý sál Kulturního střediska

                        NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA

Beseda s K. Kadlusovou a F. Nyklem o cestě kolem světa na motorce jménem Brambora.

začátek v 19.00                                                                                      vstupné dobrovolné

Změna programu vyhrazena

 

 

Připravujeme na měsíc březen:

  7. 3.               Natěrač – D. Churchill - kino

Účinkují: B. Mottlová, E. Decastelo a L. Noha

  9. 3.               Masopust – Stračí, Štětí

11. 3.              Společenské odpoledne pro důchodce – KS

13. 3.               Rádobydivadlo Klapý – Vassa – KS

14. 3.               Expediční kamera – festival outdoorových filmů – kino

28. 3.              Noc s Andersenem – Městská knihovna

30. 3.               Hodina Země – Nové náměstí

31. 3.               Sváťovo loutkové dividloTři malá prasátka – kino

 

Plesová sezóna v KS Štětí:

  1. 2.              Myslivecký ples Háje Račice

  9. 2.              Ples hasičů

16. 2.               Maturitní ples SŠ Štětí – 4N

  1. 3.               Ples Červeného kříže

  2. 3.               Ples Mateřských škol

  9. 3.               Policejní ples

15. 3.               Ples VOŠ Štětí

22. 3.               Ples ZŠ Ostrovní

23. 3.              Radouňský babský bál

Změna programu vyhrazena

 Kultura