Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Lenka Falušiová: Podoby lesa

22/03/2019 - 14:00
12/05/2019 - 23:00
iCal
 

Galerie Ve Věži Mělník

Vernisáž uměleckých grafik mladé výtvarnice Lenky Falušiové proběhne 21. 3. 2019 od 18.00 hodin v galerii Ve Věži Mělník.

Grafiky jsou inspirované českou krajinou a lesy. Vycházejí z hlubokého vnitřního prožitku uvnitř a vně houštiny. Ryzí průzračnost přírody inspiruje vizuální projev. Tvar hmoty se zde stal jen paměťovou stopou, otiskem myšlenky a pocitu. Grafiky jsou vytvořené technikou čárového leptu, která evokuje strukturu podobně jako perokresba.
Monochromní barevnost a symbolika světla utváří harmonii přírody. Některé grafiky ukazují jen fragmenty krajiny, pohled na kraj lesa, který zaplňuje světlo.
V grafice je propojen pohled na les jako na monumentální celek a zároveň i vnímání jeho rozechvělých detailů. Vizuální stránka se pohybuje v poloze senzibilního realismu, který je zároveň stylizován určitou nadsázkou. Strom s jeho složitou, stále se měnící strukturou není vnímán jen jako pouhý přírodní útvar, stává se až myslící bytostí s určitou tajemností.

Práce Lenky Falušiové může na první pohled připomenout tvorbu Julia Mařáka. Stejně jako Mařák zachycuje Falušiová „vnitřek lesa“. Ve srovnání s Mařákem však její grafiky zobrazují les bez rozlišitelných kmenů jednotlivých stromů, bez průhledů na oblohu a tak říkajíc bez vnějšku.

Autorka je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I (škola prof. Jiřího Lindovského). Od roku 2015 je členkou sdružení umělců grafiků Hollar. V roce 2015 také získala ocenění Grafika roku (hlavní cena ve studentské kategorii).

Vstupné: zdarma