Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

KS Štětí - program na duben 2019


KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŠTĚTÍ

Program na duben 2019

tel./fax: 416 812 401, www.steti.cz

 

 

1. dubna          Informační centrum

                        MOJE CESTOVÁNÍ PO MOSTECH, KRAJINOU A POD ZEMÍ

                        Výstava fotografií Vladimíra Keře

                                                                                                                                                  vstup zdarma

1. dubna          Městská knihovna

                        VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ SZŠ ŠTĚTÍ

                        Výstava dětí ze Speciální základní školy v 1. patře knihovny                        vstup zdarma

 

1. dubna          Městská knihovna

                        TOULKY PAMĚTÍ

                        Paměťová terapie nejen pro starší generaci v přízemí knihovny.

začátek v 16.00                                                                                                 vstup zdarma

 

8. dubna          sál Kulturního střediska

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE

účinkuje: J. Kačanyi

začátek ve 14.00                                                                                               vstup zdarma

 

10. dubna        Městská knihovna

                        DUBNOVÁ TVOŘIVÁ DÍLNA  - VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ

Drhání s Maruškou Markovou v přízemí knihovny.

začátek v 16.00                                                                                               vstup zdarma

 

13. dubna        zahrada v DDM

                        VELIKONOCE V ZAHRADĚ

                        Ukázky velikonočních obyčejů – pletení pomlázek, malování vajec, lidové písničky …

začátek ve 14.00                                                                                               vstup zdarma

 

16. dubna        sál Kulturního střediska

                        JARNÍ KONCERT SEVEROČESKÉ HARMONIE

dirigent: K. Tesařík

                        začátek v 18.00                                                                                               vstupné 40 Kč

 

16. dubna        kino Štětí

                        POHÁDKY NA DOBRÝ DEN

pohádka pro MŠ a 1. - 3. třídy ZŠ, účinkuje Divadlo Pohádka.

začátek v 9.00 a 10.30                                                                                    vstupné 20 Kč

 

17. dubna        Stračí, Štětí

                        MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL

Prohlídka památných míst ve Stračí a jeho okolí – procházka k Mariánské a Hraběcí kapli, prohlídka opravené kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí a prohlídka spojena s varhanním koncertem v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí. Délka okruhu je 6 km. Slovem provází M. Plaček. Sraz ve 14 hod. na Mírovém náměstí.           

 

24. dubna        kino Štětí

                        SPORTOVEC ROKU

Vyhlášení výsledků ankety v soutěži O nejlepšího sportovce roku ve městě Štětí za rok 2018.

začátek v 18.00                                                                                               vstup zdarma

 

27. dubna       Labe aréna Štětí

                        ŠTĚTÍ OPEN 2018 – ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ

                                                                                                                         vstup zdarma

28. dubna        Stračí

                        ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Jarní výlet po Naučném putování loupežníka Štětky se soutěžemi pro děti i dospělé.  Sraz účastníků v 9.45 na hřišti ve Stračí.

 

28. dubna        kino Štětí

SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO

Pohádka O Broučkovi

začátek v 15.30                                                                                              vstupné 30 Kč

 

30. dubna        Zahrada DDM, Ostrovní ulice, Nové náměstí, Labe

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

16.00 – Slet čarodějnic v zahradě DDM

20.15 – lampiónový průvod

                        21.00 – zapálení vatry u Labe 

                        21.30 – tradiční ohňostroj                                                                                vstup zdarma

 

Změna programu vyhrazena

 

 

Připravujeme na měsíc květen:

 

  8. 5.               Vzpomínková slavnost k výročí osvobození města Štětí – ZŠ Školní

16. 5.               Akademie ZŠ Školní – KS

13. 5.              Společenské odpoledne pro důchodce – Den matek – Vivasong – KS

18. 5.               Historický den „Štětská ostrev“ & Folkové odpoledne – Husovo náměstí

21. 5.              Májový promenádní koncert Severočeské harmonie Štětí – Nové náměstí

28. 5.               Koncert ZUŠ Štětí – malý sál KS

31. 5.               Dětský den – koupaliště

 

Změna programu vyhrazenaKultura