Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Nespoutaná řeka - výstava

04/04/2019 - 17:00
09/06/2019 - 17:00
iCal
 

Přírodovědná výstava ve velkém sále Regionálního muzea Mělník, která seznámí návštěvníky s přírodou říční krajiny a významem řek pro člověka. Výstavní panely přinesou například informace o dopadech regulace řek na životní prostředí, povodních na Mělnicku, vymizelých tažných druzích ryb (losos, jeseter) nebo o invazních druzích rostlin a živočichů, kteří se šíří v řekách a jejich okolí (například netýkavka žláznatá, nutrie říční, nepůvodní druhy raků).

Mezi nejatraktivnější vystavené preparované živočichy budou patřit exponáty ledňáčka říčního u hnízdní stěny, vydry říční, bobra evropského, včetně ukázky bobrem ohlodaného kmene nebo mývala severního.

Nebudou chybět intraktivní zóny.

Více na www.muzeum-melnik.cz