Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nové podmínky pro pronájmy zahrádek na Mělníku

V poslední době vzrůstá zájem občanů o pronájem městských zahrádek, které se doposud pronajímaly za pevně stanovenou cenu – 3 Kč/m2/ za rok. Jenže,  pokud se v současné době některá zahrádka uvolní, hlásí se o ni více žadatelů a je velmi těžké rozhodnout, komu by měla připadnout. Proto zastupitelé na svém březnové jednání rozhodli o změně kritérií pro žadatele na další pronájem těchto zahrádek ve vlastnictví města Mělníka. Zahrádky se budou přidělovat ve výběrovém řízení, kde rozhodne nejvyšší nabídka, minimální cena  je 3 Kč/m2 za rok, nájemní doba neurčitá s roční výpovědní lhůtou.

Město vlastní cca 170 zahrádek v několika lokalitách města ( Polabí, Perunov, Průhon, Komenského, Slovany, Rousovice), o jejich  prodeji se neuvažuje, neboť leží v místech

( např. na Slovanech), se kterými se v plánech rozvoje města počítá pro další využití. Ovšem to je otázka velmi vzdálené budoucnosti. A ve výjimečné lokalitě Na Polabí na břehu Labe si město musí ponechat určitý dohled nad činností zahrádkářů, neboť při nesprávném užívání pozemků by mohlo dojít k sesuvům svahu.

Mgr.Helena Vavřinová, tisková mluvčí


Město - z radnice