Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Na zimním stadionu se bude po skončení sezóny pracovat

RM schválila na svém jednání dne 31.3.2008 uzavření dvou smluv o dílo na rekonstrukci WC pro návštěvníky zimního stadionu a na rekonstrukci WC a sprch pro hráče – hosty v celkové hodnotě 1 043 262 Kč.  Pracovat se začne hned po skončení sezóny na zimním stadionu – tj. začátkem května a práce potrvají do srpna 2008 tak, aby mohla opět bez potíží začít sezóna nová. Obě akce byly plánovány v rozpočtu. Zařízení jsou sice provozuschopná, nejedná se o havarijní stav,  ale jde o zlepšení komfortu pro návštěvníky stadionu i pro hráče a o instalaci moderní technologie místo zastaralé.Město - z radnice