Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na zimním stadionu se bude po skončení sezóny pracovat

RM schválila na svém jednání dne 31.3.2008 uzavření dvou smluv o dílo na rekonstrukci WC pro návštěvníky zimního stadionu a na rekonstrukci WC a sprch pro hráče – hosty v celkové hodnotě 1 043 262 Kč.  Pracovat se začne hned po skončení sezóny na zimním stadionu – tj. začátkem května a práce potrvají do srpna 2008 tak, aby mohla opět bez potíží začít sezóna nová. Obě akce byly plánovány v rozpočtu. Zařízení jsou sice provozuschopná, nejedná se o havarijní stav,  ale jde o zlepšení komfortu pro návštěvníky stadionu i pro hráče a o instalaci moderní technologie místo zastaralé.Město - z radnice