Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Nevybíravé chování prodavačů

Dne  4.4.2008 ve  14:30  hodin  na  služebnu  MP  volala žena a oznámila,  že byla obsluhou prodejny drobného zboží v Nemocniční ulici ( bývalý Skleník), která patří vietnamským obchodníkům, nařčena  z krádeže  zboží.  Nyní je už doma.  Následně s pláčem operační MP poprosila, zda by ji hlídka MP  nenavštívila. Strážníci tedy vyjeli na místo, kde jim žena, zjevně otřesena z  prožitého  zážitku  a  roztřeseným  hlasem  uvedla,  že  zašla do výše uvedené  prodejny,  kde  již mezi  vchodovými   dveřmi začalo houkat   elektronické  bezpečnostní   zařízení.  V   tom   okamžiku ji obstoupilo cca pět  zaměstnanců  vietnamské  národnosti  a okamžitě jí vysypali  obsah  igelitové  tašky i kabelky na zem.  Následně ji jedna z žen donutila ke svlečení kabátu a poté požadovala, aby  se dále svlékla. Přitom byla vlečena přes celou provozovnu směrem ke kabinkám.  Protože  napadená žena se svléknout odmítla, žena   jí  před  zraky   ostatních  nakupujících  provedla  fyzicky osobní  prohlídku. V průběhu prováděného šetření se hlídce MP podařilo napadenou ženu uklidnit a poté byla tato poučena o možných dalších krocích, jak  celou věc  řešit. Po ubezpečení, že žena nepotřebuje lékařského   ošetření,  hlídka  místo  opustila.  Následně  hlídka  MP upozornila  majitele  provozovny na nepřiměřenost svého jednání  a  zároveň jej poučila o protiprávnosti jeho jednání. Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že MP  Mělník   již  v  minulosti  zaznamenala  ( z vlastní  činnosti i  od občanů)   nevybíravé jednání  ze  strany  vietnamských prodejců,  bude  celá věc  postoupena Policii ČR z pro podezření z trestného činu.  

Opilý mladík

Dne 4. 4.2008  ve 23:35  hodin byla  hlídkou  MP  prováděna   kontrolní  činnost v  parku na  Polabí. Strážníci zde uviděli dva mladíky, kteří  se při  spatření hlídky  snažili   schovat do  křovinatého porostu.  Oba mladíci (18 a 17 let) byli pod vlivem alkoholu či jiné návykové  látky. Jelikož zde bylo  důvodné   podezření, že i  mladistvý 17letý mladík  je pod  vlivem alkoholu, přistoupila hlídka  MP k  provedení dechové  zkoušky. Mladík nadýchal 2,12  promile alkoholu. Při podání vysvětlení sdělil, že alkohol ( dvě láhve rumu a láhev vína)  mu poskytl jeho 18letý kamarád a  popíjeli ho  spolu. Opilý mladík byl odvezen  do  místa  svého pobytu a  zde byl   00:40 hodin  předán matce. 18letý mladík byl upozorněn,  že   vzhledem k  tomu, že  se jedná  o podezření ze spáchání  přestupkového  jednání, a to  tím, že  umožnil požití alkoholu mladistvému, bude celá věc předána na Správní odbor MÚ Mělník.

Strážníci zadrželi muže hledaného Policií ČR

Dne 5.4.2008 ve 21:15  hodin spatřili strážníci,  jak  z   objektu cukrovaru přelézá přes plot neznámý muž, a to ve směru do ulice  Pražská. Při  dalším šetření  bylo zjištěno,  že v  jeho blízkosti  se  nacházejí další  dvě osoby. Jelikož v současné době dochází v objektu cukrovaru k demolici části budov, dochází také ke zvýšenému odcizování  kabelů z tohoto prostoru. Hlídka  osoby  na místě  zadržela a  požádala  o  prokázání totožnosti. Muž, který byl spatřen při přelézání  plotu, je   zájmovou   osobou P ČR. Z tohoto důvodu hlídka jmenovaného na místě zadržela až do příjezdu hlídky OO PČR, která se na místo  dostavila a   celou věc  si převzala  k dalšímu  řešení. O  skutečnosti,  že  hlídka   spatřila muže přelézajícího plot, byla informována také ostraha cukrovaru.                  

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice