Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Agent tzv. společenský

31/10/2019 - 19:00
31/10/2019 - 21:15
iCal
 

Téměř detektivní drama z pera Martiny Kinské a Marka Schovánka prolínající časové roviny normalizace a dnešních dnů vypráví silný komorní příběh rodiny, do jejíhož osudu zasáhla StB. Fenomén tzv. společenských agentů, tedy osob, které byly nasazeny na své blízké, byl za normalizace častějším jevem, než by se na první pohled zdálo. Většina agentů byla ke spolupráci donucena vydíráním či vyhrožováním, což však nijak nezmírnilo dopady jejich hlášení. Inscenace v režii Martiny Kinské získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2018.

Autoři: Martina Kinská a Radek Schovánek

Režie: Martina Kinská

Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč, Viktor Kuzník

Více o souboru 

Další informace a vstupenky http://www.mekuc.cz/akce/2099-agent-tzv-spolecensky