Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Objev krásu starých časů

27/08/2019 - 09:00
06/10/2019 - 17:00
iCal
 

Výstava prací žáků školní družiny ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník jako jeden z výstupů projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a výchovu. V rámci projektu MAP II. v ORP Mělník. Regionální muzeum Mělník - vstupní prostory.

Více na www.muzeum-melnik.cz