Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Bosna a Hercegovina

07/10/2019 - 18:00
07/10/2019 - 19:30
iCal
 

Beseda o Bosně a Hercegovině se věnuje zajímavé a bohaté historii regionu, národnostní a náboženské rozmanitosti, pamětihodnostem i přírodním krásám. Spatříme pohoří v okolí Sarajeva i národní park Sjutesku s majestní horou Maglič. Prohlédneme si nádherné Sarajevo, světoznámý Mostar a další malebná města. Navštívíme Aivatovici, nejvýznamnější svátek muslimských Bosňáků. Neopomineme ani jak významné, tak i časem zapomenuté Čechy, kteří v Bosně i Hercegovině působili a přispěli k jejímu rozvoji, případně se zasloužili o její zdokumentování. Za všechny jmenujme malíře Ludvíka Kubu, fotografa Františka Topiče a věhlasného architekta Karla Paříka. 

Přednáška cestovatele Libora Drahoňovského

Další informace a vstupenky http://www.mekuc.cz/akce/2153-bosna-a-hercegovina