Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Křižovatky

09/10/2019 - 15:00
10/11/2019 - 17:00
iCal
 

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové ve vstupních prostorech Regionálního muzea  Mělník. Žáci představí své vidění tématu bezpečnosti silničního provozu převážně v městském prostředí. Součást cyklu Prevence trochu jinak.
Vernisáž se koná ve středu 9. 10. od 15.00 hod.

Více na www.muzeum-melnik.cz