Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Seminář "Zaměstnávání cizinců v ČR – legislativa, hrozba sankcí"

27/11/2019 - 09:00
27/11/2019 - 12:30
iCal
 

Jelikož je v Česku nízká nezaměstnanost a pracovní síly je na trhu málo, což negativně ovlivňuje ekonomiku českých firem, pořádá Krajská hospodářská komora Střední Čechy – OBK Mělník seminář  "Zaměstnávání cizinců v ČR – legislativa, hrozba sankcí", na který si vás dovoluje pozvat dne 27.11.2019 do Mělníka.  

Na semináři se dozvíte nejen o tom kde a jak si o cizince požádat, ale také o nových změnách (původní Režim Ukrajina nyní Program kvalifikovaný zaměstnanec). Dále o zaměstnávání cizinců také z jiných zemí: Černá Hora, Srbsko, Bělorusko, Filipíny Moldavsko, Indie, Kazachstán, Mongolsko.     

Prezentující :

Mgr. Jan Luštinec, Odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Jiří Salač, LL.M.;  Partner, advokát;  Salač Legal s.r.o., AK

Markéta Gregorovičová M.A., Krajská hospodářská komora Střední Čechy 

Konkrétně se přednášející budou zabývat těmito tématy a vy zjistíte:

Z pohledu zástupce Ministerstva vnitra ČR 

  •         Jaké jsou nejčastější chyby v žádostech

Od zkušeného právníka

  •         postavení cizinců na trhu práce
  •         zaměstnávání občanů EU a cizinců ze třetích států vč. výjimek a agentur
  •         zaměstnanecké a modré karty
  •         informační a evidenční povinnosti zaměstnavatelů

Od zástupkyně KHK Střední Čechy

  •         projekty, legislativa, praktické dopady, vyřízení žádostí

Na závěr proběhne diskuze k otázkám, které nebyly obsahem přednášek, ale zajímá Vás k danému tématu.

Veškeré další podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce, kde najdete i přihlášku k účasti; přihlásit se můžete i odpovědí na tento e-mail.

Budeme se s Vámi těšit na setkání a věříme, že seminář bude pro všechny zúčastněné představovat příjemně strávené dopoledne nad aktuálním tématem.

PřílohaVelikost
pozvanka (1-1).pdf816.67 KB