Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Rekonstrukce okružní křižovatky v Mělníku byla dokončena před termínem


Rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/16 a I/9 v Mělníku a silnice I/9 v úseku Mělník – Vehlovice, byla dokončena před stanoveným harmonogramem. Spojení dvou existujících silnic I. třídy, které jsou dopravně plně vytížené, mělo svá specifika. Technicky náročnou stavbu, na které v létě úspěšně proběhla noční pokládka asfaltových vrstev, dozoroval IBR Consulting. Společnost zde prováděla stavební dozor a dohlížela na dodržování termínů i dalších aspektů realizace. Rekonstrukce značně vytíženého úseku přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti. Projekt je přípravnou částí pro zamýšlený obchvat města Mělník.

Napojení silnice I/16 a I/9 v úseku Mělník – Vehlovice bylo dlouhodobě vyhlíženou stavbou, která má přinést podstatné odlehčení dosavadní komplikované dopravní situace v okolí. Původní průtah silnice I/9 městem Mělník je od 80. let minulého století postupně odsouván z města. Vedení v tomto úseku negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a emisemi vyplývajícími z nadměrné dopravy. Realizace stavby, která spojuje dvě silnice I. třídy, jež jsou značně dopravně vytížené, je komplikovaná.

„Specifikem této stavby je především to, že probíhala za plné dopravy. Jelikož nebyla možná žádná alternativa v podobě objízdných tras, museli jsme stavět s minimálním omezením provozu. Z toho důvodu zde zhotovitel realizoval noční víkendovou pokládku, která u nás není běžná. Díky úsilí zhotovitele a všech, kteří se na projektu podíleli, byla doba realizace zkrácena o měsíc a půl. Kromě nezbytných technologických přestávek a občasné nepřízně počasí se pracovalo i o víkendech, abychom rekonstrukci dokončili, co možná nejdříve,“ říká Petr Jiřímský, stavební dozor ve společnosti IBR Consulting.

Noční pokládka, známá spíše ze zahraničí, vyžaduje speciální osvětlení, techniku i opatření. „Vzhledem k tomu, že se jedná také o vizuální práce, je potřeba dostatečné osvětlení staveniště. To však nesmí rušit okolní provoz a obydlí. Proto byly na finišer navěšeny speciální balóny se světly, tak aby umožnily jemnou korekturu nového povrchu,“ vysvětluje Jiřímský.

Rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/16 a I/9 v Mělníku a silnice I/9 v úseku Mělník – Vehlovice byla dokončena v průběhu září.

Informace o projektu: Rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/16 a I/9 v Mělníku a silnice I/9 v úseku Mělník – Vehlovice
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Zdroj: IBR ConsultingZpravodajství