Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Úcta a sebeúcta

07/12/2019 - 10:00
07/12/2019 - 11:30
iCal
 

Úvodní setkání o úctě, vnímání vlastního já a o našich životních rolích. Jak zdravě a vyrovnaně pohlížet na sebe a jak se s úctou a láskou chovat ke svým dětem. Čeká nás zážitková práce s vašimi příběhy.
Vzdělávací setkání vede terapeutka a psycholožka
Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová.
Na toto setkání budou navazovat další čtyři, kde se budou podrobněji rozebírat společně nalezená témata, zajímavé životní situace a jiné příběhy. Můžete navštívit jedno, nebo všechna setkání, dle vašich časových možností a zájmu.
Muži vítáni Smiling
Přihlášení na [email protected],
vstupné 80,- Kč/osoba.

A jak je to s dětmi na přednášce? Novorozence a kojence lze vzít s sebou. Nenabízíme však hlídání starších dětí, protože herna je vyhrazena pro děti z DS Rolnička. Děkujeme za pochopení.