Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník předložilo žádost o dotaci z EU na kanalizaci.

Dne 4.4.2008 byla předložena kompletní žádost o poskytnutí podpory z OP ŽP pro projekt “Mělník - dostavba kanalizace, 2.stavba” a to v požadovaném formátu a včetně všech povinných příloh na místně příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Vzhledem ke včasnému předložení žádosti je možné do termínu ukončení výzvy k předkládání žádostí (30.4.2008) v případě potřeby doplnit či upřesnit některé povinné přílohy. 

Do konce měsíce května 2008 by měl žadatel (město Mělník), v případě kladného závěru kontroly formálních náležitostí žádosti a kladného posouzení žádosti z hlediska kritérií přijatelnosti, obdržet potvrzení o akceptaci žádosti. Následně žádost postupuje na SFŽP do procesu bodování a hodnocení z hlediska environmentálního, technického a ekonomického a zhruba do 3 měsíců od ukončení termínu výzvy (konec července 2008) by měl být žadatel vyrozuměn o schválení či neschválení projektové žádosti. V případě schválení žádosti ze strany řídícího orgánu (MŽP) obdrží žadatel rozhodnutí o registraci akce (tzv. Registrační list) a rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP z prostředků SFŽP (tzv. Rozhodnutí ministra o spolufinancování ze SFŽP). Celkové náklady na projekt činí 458 mil. Kč 

Ing. Pavla Veverková, euromanažerkaMěsto - z radnice