Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vrcholí přípravy žádostí o dotace z EU

Vrcholí přípravy žádostí o dotace z EU na projekt „Revitalizace historického centra města Mělník“ a „Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady“.

Do 5.5.2008 město předloží žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu  NUTS II Střední Čechy na projekt „Revitalizace historického centra města Mělník“ a projekt „Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady“. V současné době probíhá tvorba žádosti a příprava povinných příloh, které je třeba zajistit.

Revitalizace historického centra města: Cílem projektu je navrátit historickému jádru města funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, zvýšit kvalitu života rezidentům města Mělníka, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky, zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb v historickém jádru města. Realizací projektu dojde k obnově povrchů komunikací na rozloze 18 830 m2. V souvislosti s obnovou povrchů budou zrealizovány přeložky inženýrských sítí, kompletně obnovený mobiliář, provedené rekonstrukce fasád 4 městských domů (budova Radnice, Základní umělecká škola, Městská knihovna a budova Městské policie) a  rekonstrukce zeleně parku Jungmannovy sady vč. nové výsadby na 2621 m2. 

Celkové náklady projektu činí 130,5 mil. Kč, podíl vlastních zdrojů města nutný ke spolufinancování: 47 mil. Kč, dotace ve výši  83,5 mil. Kč. Realizace projektu: říjen 2008 – duben 2010.

Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady: Cílem projektu je navýšit kapacitu studijních prostor transformací nevyužitého půdního prostoru na novou multimediální učebnu. Dále pak zavedení moderních technologií (interaktivní tabule, bezdrátové hlasovací zařízení, výukový software) a zkvalitnění zázemí výuky ve venkovní učebně (vybudování pergoly) a tělocvičně (oprava podlahy v tělocvičně). V rámci projekty budou provedeny terénní úpravy dvora, včetně výsadby zeleně. Celkové náklady, včetně nákladů na projektovou dokumentaci, přípravu žádosti a publicitu projektu činí 4.723.675,-Kč, podíl vlastních zdrojů města nutný ke spolufinancování: 354.275,-Kč, dotace ve výši 92,5% = 4.369.400,- Kč. Realizace projektu: říjen 2008 - červenec 2009.

Ing. Pavla Veverková, euromanažerka


Město - z radnice