https://www.traditionrolex.com/7

 Stavba spalovny - nebuďme lhostejní! | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Stavba spalovny - nebuďme lhostejní!

V letošním roce má dojít k odstavení větší části provozu hnědouhelné elektrárny v Horních Počaplech. Ta v době minulé patřila k největším znečišťovatelům ovzduší nejen na Mělnicku, ale v širokém okolí. Negativní dopady jejího provozu byly měřitelné až ve Skandinávii. Společně se Spolanou Neratovice (která je dnes největším znečišťovatelem ovzduší v ČR), s Kaučukem Kralupy, se Sepapem Štětí a s mělnickou chemičkou vytvářely chemicky zajímavou směs plynu, kterou obyvatelé tohoto území však museli dýchat. Vzpomínám si na podivné oranžové, zelené a jiné mraky, který létaly ve vzduchu kdesi v pomyslném středu mezi těmito provozy. Důsledkem byl nadprůměrný výskyt respiračních a rakovinových onemocnění a do hloubky zdevastovaná krajina.

Devadesátá léta přinesla útlum některých neekologických výroben, regulační opatření donutily provozy k odsiřování a na Mělnicko se opět stalo dýchatelně. Zimní školy v přírodě (rozuměj evakuace dětí před jedovatým vzduchem) zůstaly, ale nejsou tak nezbytné, jako bývaly. Příroda se též postupně vzpamatovává. A zpráva o letošní definitivní odstávce části uhelného provozu nás může naplnit optimismem – emise počapelského provozu se sníží o dalších 80% (zdroj ČEZ).

Provoz elektrárny / teplárny má však od roku 2024 doplnit spalovna odpadu a to je velké téma.

Vycházím z předpokladu, že tato část Polabské nížiny je a byla nevhodná pro stavbu výše uvedených podniků. Mělník leží v jedinečné krajině s mikroklimatem, které je primárně definováno řekami, které se tu stékají. Nížina, řeka a dlouhá severní stráň přímo nad Labem bránící vlivu severního chladného proudění vytvořily z Mělnicka území, které bylo a je ideální pro pěstování všeho, co v našich zeměpisných šířkách vypěstovat jde. Jedná se o nejteplejší část Čech. Stavět zde spalovnu má stejnou logiku jako nosit plesové šaty na sklizeň brambor.

Nechci se pateticky vracet do krás 19. století. Dnešní podoba by ale měla být stále agrární, nebo jinak, dneska moderně - agroturistická. Agroturistika vytváří na rozdíl od automatické průmyslové spalovny pracovní místa, oživuje území z hlediska estetického, sociálního, ale i kulturního a historického. Klade větší tlak na obnovu malých památek, památníčků, božích muk atd. A také vede ke vzniku malých a středních firem.

Agroturistika se ale uchytí jen tam, kde je příjemně a hezky. Sedět u liběchovského kostelíku a dívat se do vinic… Skoro vám připadá, že jste v Toskánsku. Než se otočíte a uvidíte tu neuvěřitelně necitlivou, neekologickou, sem nepatřící stavbu mělnické elektrárny, která znemožňuje zahledět se do krásy Českého Středohoří. A to s pomyšlením, že se zde bude pálit odpad z celého kraje našeho a krajů okolních.

Věřím, že pokud bude spalovna spuštěna, budou limitně dodržovány všechny ekologické standardy a regulace. Jedná se však o standardy a regulace dnešní, které jednak budou provozovatelem optimalizovány (rozuměj legálně obcházeny), jednak spalovna bude konstruována k určitému datu a pár let poté bude již zastaralá a dle standardů budoucích škodlivá. Emise, které elektrárna produkovala v 60. letech, také odpovídaly tehdejším předpisům, z pohledu dnešního však šlo o hodnoty smrtelné. Na ČEZ je možné tlačit, aby ustoupil v jednom emisním parametru či jiném. Je možné na něj tlačit ve smyslu jakýchsi společenských refundací – mohou postavit na své náklady dětské hřiště tady, nebo tam, mohou vystavět tuto cyklostezku, atd. Ale debata musí být vedena ve smyslu, že tam spalovna nebude vůbec. A že ono betonové monstrum za pár dekád (nebo dříve) zmizí zcela. Zmizí tím debaty o míře znečištění, o potřebě navýšení kapacity silnic a znovu se nám otevře pohled na České Středohoří.

Argumentace nutností existence spalovny z hlediska plnění ekologických závazků ČR je lichá (ještě to prý svádí na EU). Do doby, než budou supermarkety plné zabaleného ovoce do nesourodých obalů (na barevném papírovém tácku jsou položena dvě jablka překryta plastovou fólií a to celé přelepené informační tabulkou, která nejde sloupnout), či supermarkety nebudou povinně nabízet síťové pytlíky na mnoho použití pro vážení ovoce (a nebudeme jeden pomeranč dávat do igelitového pytlíku, který přebalíme etiketou udávající váhu a cenu), plastová taška na nákup nebude stát alespoň třicet korun místo dnešních pěti (a příště si rozmyslíme, jestli si přineseme vlastní tašku), či nebude znovu obnoveno povinné zálohování lahví (ministr Brabec říká, že to nejde, …. ale ANO – jde, pane ministře), jakýkoliv argument o potřebě spalovny bude falešný. Je falešný do doby, kdy netřídění odpadu nebude sankcionováno. Vezměte v úvahu nesmyslný neekologický systém plateb za odpad na Mělníku. Paušální platba na hlavu. Ano – to je systém, který je ekologicky na hlavu… I dnes, když jsou ve městě popelnice na tříděný odpad v každé ulici, tak systém nefunguje zdaleka perfektně. Je stále mnoho těch, kdo netřídí. A ti začnou třídit až ve chvíli, kdy se jim netřídění finančně nevyplatí. Fungovat může poplatek za jednotlivé vyvezení odpadu (představte si vyvezení popelnice netříděného odpadu za 100 Kč – to by se panečku třídilo). Že by toto vedlo k většímu počtu černých skládek ve městě a za městem, nevěřím. Popelnice na tříděný odpad jsou dnes blíže než jakékoliv místo, kde je černou skládku možné založit. Když to shrnu – až bude toto všechno fungovat, přijdeme na to, že spaloven potřebujeme třetinu a můžeme je umístit do nějakého brownfieldu, kde se těžko hledá jiné využití. Ne do místa, kde se více než tisíc let pěstuje víno, broskve, meruňky, kde je nádherná řeka, která se dá využít k vodní turistice a kde je nezanedbatelná koncentrace kulturních památek.

Argumentace pracovními místy u automatického provozu spalovny je též lichá. Vznik spalovny přinese jednotky, či několik málo desítek vesměs nekvalifikovaných pozic, které z větší části zaplní agenturní zaměstnanci. Naopak – pokud objekt elektrárny v dnešní podobě zcela zmizí, Liběchov, Vehlovice i Mělník se stanou velmi atraktivní destinací pro odpočinek a decentní zábavu, protože region bude o mnoho krásnější. Penziony, vinařství, hospůdky, hotýlky, biofarmy i obchody přinesou podstatně více pracovních míst pro místní, než průmyslové spalování odpadků.

Rozumím tomu, že člověk, který se stal manažerem společnosti ČEZ, se z tohoto úhlu pohledu na věc podívat neumí. Od toho ale existuje občanská společnost. Myslím, že je nutné poděkovat občanům Horních Počapel za nejhlasitější protesty proti spalovně. Mělníka se věc ale týká stejně tak. Bylo by správné, aby vznikla silná občanská iniciativa i ve městě, která by byla silně podpořena jeho vedením v čele s panem starostou.

Potěšilo mě, že se za problematikou spalovny ohlédla i pražská politička, které se problém přímo nedotýká. Paní Inga Petryčka o ní napsala hezký článek – zdeMěsto

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 "Nebuďme lhostejní!"-generální komentář


Nebuďme lhostejní k zelené tsunami !

Nad Evropou se stahují zlověstná mračna, barvu mají temně zelenou. Německá vláda se rozhodla odstavit uhelnou i jadernou energetiku a zároveň nutí lidi přesedlat na elektromobily, ty chudší na kolo.Náhrada jaderné energetiky větrníkama apod. to je pohádka, které možná věří hodně lidí, ne však ti kteří s elektřinou obchodují, proto cena elektřiny na burze letí vzhůru a letěla by ještě výš, kdyby nebyla korigována obavami z vypuknutí hospodářské krize, uměle vyvolaná psychopatickým tlakem oxidofobní komise EU na  automobilový průmysl. Jistě mnohým dochází, (mnohým ale také ne), že tyto zelené politiky mají neblahý vliv na cenovou hladinu například i v mělnické Bille, ale bohužel nejen tam, nýbrž úplně všude.

 

Boj s oxidem uhličitým je však jen jeden ze tří hlavních pilířů zelené ideologie, která se jako vážná hrozba nad Evropou vznáší. Zelení politici a neziskové organizace napříč kontinentem stojí v čele úsilí o přestěhování nekompatibilního afrického obyvatelstva do   Evropy a o zlikvidování posledních zbytků zdravé klasické  rodiny, nahrazením tatínka a maminky rodičem A a rodičem B.

 

Všechno to spěje k chaosu, ze kterého vždy v minulosti vyrůstali totalitní režimy, které samozřejmě jdou ruku v ruce se ztrátou občanských svobod. Krátce před smrtí nás pře tímto vývojem varoval pan Kubera. Zelenou tsunami však za nás nikdo jiný nezastaví.

 

A mějme na paměti, že tento pomýlený myšlenkový proud je stále agresivnější i v místě kde žijeme. Když společnost ČEZ poprvé prezentovala ideu, jak naši zemi ekonomickým a zároveň ekologickým způsobem postupně zbavit ohavných hald odpadků,  jako je například ta hrdě se tyčící u obce Mšeno, jako taková svérázná vstupní brána do chráněné krajinné oblasti Kokořínska,

neváhalo hnutí Arnica jako součást své hysterické reakce rozšiřovat lež o tom, že ZEVO bude ročně do ovzduší vypouštět více jak tunu rtuti. Ale alespoň na oko při tom zachovalo zdání konstruktivní opozice ve smyslu, že kdyby se podařilo na andělský způsob vyřešit dopravu a emise se přiblížili k nule, tak nějaké ty zbytky co nejdou recyklovat by se snad spálit i mohli.Recyklace sama o sobě je však téma na další článek. Je to do značné míry jen další pohádka pro děti.

 

To pan Hořejší posunul laťku ještě výše než hnutí Arnica vůbec dokázalo pomyslet.. Ačkoli sám přiznává, že Elektrárna Mělník již v devadesátých  letech prošla zásadní ekologizací,(tedy za vlád všemi zelenými spolky nenáviděného Václava Klause),nyní mu vadí už jen fakt, že elektrárna je viditelná pouhým okem. A mezi řádky se podobně vyjádřil o Spolaně a Kaučuku. Že tyto podniky přímo či nepřímo dávají obživu mnoha lidem, to tito zelení dobrodějové ze zásady neřeší....

 

3.1 Ke generálnímu komentáři


Vy jste pojal svoji reakci, za kterou vám děkuji, komplexně. Přes elektromobily, přes genderově extrémní postoje některých skupin, přes označení některých činností Evropské komise za psychopatické, přes zamyšlení se nad mírou inflace.

O tom všem ale článek není – ten je o tom, že je špatné stavět velkokapacitní spalovnu u Mělníka. Dovolte mi reagovat na vaše postřehy, které se týkají obsahu článku.

Píšete, že téma recyklace je další pohádkou pro děti. Dnes ale stále mnoho rodin netřídí. Přitom místo jednoho velkého kyblíku stačí mít doma 3 nebo 4 malé. A pak dvě vteřiny přemýšlet, který kyblík vysypat kam. Mně to tak pohádkově složité nepřipadá. 

Zmiňujete snížení ekologické zátěže během 90. let – za tehdejšího premiéra Klause. Zároveň v úvodu vašeho příspěvku poukazujete na vysokou inflaci způsobenou zelenou politikou. Pro srovnání tedy: Míra inflace za premiéra Klause byla 11% (1998), nebo 21% (1993), v roce 2019 je 2.8% - kolik procent z toho jde na zelené tsunami, o kterém se více hovoří, než že by reálně existovalo?

Dále se správně zamýšlíte nad problematikou zaměstnanosti. Kaučuk a Spolana (největší znečišťovatel v ČR), i naše elektrárna dávali v minulosti práci mnoha lidem. V 50. a 60. letech se naše ekonomika – podle diktátu RVHP - nepřirozeně soustředila na těžký průmysl. Tyto podniky jsou toho důsledkem. Dnes, myslím, že především elektrárna, dává práci zlomku počtu lidí dříve zaměstnaných. O nových pracovních příležitostech ale v článku píši zde: „Argumentace pracovními místy u automatického provozu spalovny je též lichá. Vznik spalovny přinese jednotky, či několik málo desítek vesměs nekvalifikovaných pozic, které z větší části zaplní agenturní zaměstnanci. Naopak – pokud objekt elektrárny v dnešní podobě zcela zmizí, Liběchov, Vehlovice i Mělník se stanou velmi atraktivní destinací pro odpočinek a decentní zábavu, protože region bude o mnoho krásnější. Penziony, vinařství, hospůdky, hotýlky, biofarmy i obchody přinesou podstatně více pracovních míst pro místní, než průmyslové spalování odpadků.“ – Rozumím ale, že tuto argumentaci nemusíte přijmout. Zkuste se nad ní ale alespoň zamyslet.

Osobně se za zeleného dobroděje nepovažuji, myslím ale, že kdyby se výrobci, prodejci i spotřebitelé chovali k obalům a odpadu racionálně, pak bychom tuto debatu vést nemuseli. Vždyť sama ekonomická věda v 1. kapitole bakalářského kursu hovoří o spotřebiteli jako o někom, kdo se chová racionálně.

3.1.2 Vážený pane


Vážený pane Hořejší,

 

děkuji za Vaši ochotu ke komunikaci. Budu reagovat v bodech.

 

Dle mého názoru :

1. Úspěch cestovního ruchu je především odvislý od svobody podnikání. Nikoli impozantní průmyslový komplex  Elektrárny Mělník, nýbrž monstrum sestávající z nenažraného daňového systému, přebujelé byrokracie a celkově nepřehledného houští všelijakých zákonů a nařízení,  to je to, co ničí drobné podnikání.Takové ty útulné penzionky, hospůdky, vinné sklípky a podobně.Nikoli továrna, která nebýt ohavného obchodu s emisními povolenkami, by mohla ještě dlouhé roky vyrábět cenově dostupnou elektřinu. Je naprosto legitimní, že ČEZ se snaží zachránit co se dá a aspoň objekt zachovat k výrobě tepla, z věcí které už nikomu neposlouží. 

 

2. Recyklace. Je li smysluplná, neviditelná ruka trhu si to zařídí sama. To je například staré železo. Sběrny se přetahují o zákazníka.

Recykluje li se ale jen s důvodu uctívání zeleného boha, potom se na občana hraje divadlo. To je zejména případ plastu. Plastů je velké množství druhů , obsah žlutých kontejnerů, se musí pracně dotřiďovat, zpracování plastů je často náročné na pracovní sílu i elektrické energie. V praxi to vede k tomu, že značná část vytříděného odpadu končí v Číně. Tam je pracovní síla levná, mají levnou elektřinu z uhlí a s tím co se jim nehodí si taky hlavu nelámou.Nepotřebné zbytky si třeba vezme moře. Potom si pustíte televizi a kdyby jste si zastavil a pořádně  zvětšil obraz , možná by jste se nestačil divit, co tam dělá ta igelitka, kterou jste před půl rokem  s pocitem jako moc děláte pro planetu, hodil do žlutého kontejneru. No, pak vám zahrajou na city, v obchodě vám prodají už jen papírovou tašku, která je dražší, míň vydrží, míň unese a když vás po cestě z obchodu chytne slejvák, rozpustí se a nákup skončí na chodníku.

 

Při tom, vzato bez předsudků, plast je ropa, o kterou se vedou války a v našem případě, protože jsme průmyslově vyspělá země, buďme na to hrdí, si z něj umíme ekologicky vyrobit teplo a elektřinu. Tak nejsme blbý, že to dáváme zadarmo, nebo skoro zadarmo Číňanům? A považte tu logistiku. Už doma, místo jednoho koše pět, na ulici místo jednoho kontejneru pět, místo jednoho popelářského vozu pět. A pak cesta přes oceán. Mě na tom vadí nešetrnost, ale kdo chce, ať se děsí uhlíkové stopy z  takového jednání.

 

Z mého oboru.Rozjímal jsem, proč před sto lety vinaři používali k ošetření révy jen  bordeauxskou jíchu(vápno a síran měďnatý) a práškovou síru. Použili to 2-3x ročně a réva byla zdravá. Dnes je k dispozici paleta nejmodernější chemie, postřiků se dělá pět, někdy i více a přesto se občas nepodaří sklidit zdravé hrozny. A tak je to i u jiných plodin. Dříve se konzumovali potraviny  místní, pro mléko se chodilo s vlastní bandaskou, ale v momentě, kdy se zásadně změnil životní styl, se popelnice a skládky změnili v gigantické množírny všelijakých mikroorganismů a plísní. Oheň je čistota...

 

3. Vyšší inflace v devadesátých letech byla vyvolána deregulací cen. To znamená, že do té doby, výši cen v podstatě stanovovala vláda. A ceny to nebyli špatné, problém byl, že neodpovídali realitě. Zboží se přesunulo z obchodů na černý trh a tak velmi časté slovo když člověk šel nakupovat, bylo slovo "nemáme". Deregulace cen pouze zlegalizovala reálné ceny a regáli se naplnili zbožím. To tehdy zvedlo inflaci.

 

Jinak za vlády Václava Klause, nebyla snížená sazba DPH  15 a 10% jako dnes, ale 5% a v této sazbě bylo například i telefonování.A státní rozpočty byli vyrovnané.Možná proto, že se v té době nedotovali solární paneli, biolíh, bionafta, nebo jinými slovy, zelená tsunami byla ještě slaboučká. Ale devadesátá léta, to by samozřejmě bylo na samostatné vlákno. 

 

3.1.1 Trochu jiná situace.


Mně to připomíná trochu situaci kollem lokálky do Mšena. Když na podzim 2014 dojezdila, tak  se našlo spousta lidí, kteří si přáli, aby už nebyla, aby se raději investovalo do silnice na Mšeno, a aby se z bývalého tělesa lokálky udělala cyklostezka. Těžko říci zda spousta, ale křiklouni si vždy získají pozornost a prezentují určitý názor i za určitou mlčící část apolečnosti.

Mšeno však mělo prozřetelného schopného starostu Martina Macha, který si uvědomoval důležitost, přínos trati pro město a doslova zahájil boj za obnovu lokálky, což vedlo ke grandióznímu úspěchu. Ten byl do jisté míry umocněný tím, že se našlo spousta příznivců lokálky, kteří roznášeli petice mezi lidi, nebo dělali petici reklamu a ještě se kontrolovalo, zda se lokálka opravdu revitalizuje. Ano, až tak byli fandové lokálky posedlí touhou po úspěchu. Ony totiž mnohdy ani petice nejsou moc platné, jak se již někde mnohokrát ukázalo.

Tady je situace odlišná. Proběhl v počátku nějaký ostřejší výraz nespokojenosti na úrovni nejbližších obcí u lokality ( založení sdružení proti spalovně), ale Mělník, tedy jeho zástupci města, se k tomu nijak nevyjádřili, nebo aspoň ne tak důrazně, aby to vůbec nějak veřejnost zaujalo.

Takový klid samozřejmě vždy nahrává těm, kteří chtějí něco prosadit a mají jasno. Kdyby tu nebyla tato nastartovaná diskuse, tak si leckdo na situaci u Počapel ani nevzpomene, a na pozadí v poklidu možná podle plánu pokračují práce na budoucí spalovně. Je ovšem tak trochu otázkou, proč jsou mělničtí zástupci v této otázce tak vlažní ? Vzbuzuje to na veřejnosti dojem, že asi zase tak o nic nejde, a že vlastně možná ani nevíme a nemáme jasno. S takovou vlažností v zádech, se pak špatně bojuje, natož vítězí. Asi tomu chybí nějaký významný buřič, jako byl hlavně starosta Mšena. Mám dokonce dojem, že obce SOKu snad ani nebyly tehdy jednotné a tuším, že například v Nebuželích preferovali autobus, který prý zajede až do obce. Neviděli turismus a byli k němu skeptičtí. Dnes jsou vlaky do Mšena často plné a zejména sezonní  rychlík Kokořínsko z Prahy. Dnes bez jména.

2 posmrkanej kapesník


..... například, takovej posmrkanej kapesník s konovirusem, někdo by ho raději  kompostoval, já raději do spalovny s ním....

Obrázek uživatele Kajik

2.1 RE: posmrkanej kapesník


Tak na tom se asi shodneme, otázka je, jestli ta spalovna nemá stát někde jinde.

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---

2.1.1 No nevím tedy :)


Nevím jestli se na tom shodneme. Pokud nechcete spalovnu, tak kde ten kapesník chcete pálit. Pokud ji chcete, ale jinde, tak mi řekněte kde jinde než v Počaplech, kde je na to infrastruktura. Stavět vše od "píky" je nekonečně drahé a dopadne to na daňové poplatníky včetně těch, kteří mě dávají palec dolu. Za mými názory je jen obyčejná zdravá šetrnost....

2.1.1.1 A jinak by to nešlo ?


To jako, že by se všechen bordel z celé republiky vozil do Horních Počapel na kamionech i vlaky a snad i loděmi ? A že by se uděal nějaký most přes Labe, když tam ta řeka překáží ? To by měl panečku Liběchov a Mělník radost, Léta si nevíme rady s pořádným obchvatem a teď tohle ?

No kde jinde ? Na Ostravsku jsou třeba Dětmarovice, pod Krušnými horami snad 5 dalších, ke kterým je jistě lepší přístup. Řada dalších po republice. Přiznám se, že problematice  nerozumím, ale dost dobře také nechápu, proč by se vše z celé republiky mělo vozit vším možným zrovna do Horních Počapel. I ten přístav tady je komedie. Přístav, a překládají se tam kontejnery z vlakú na kamiony a obráceně. Jest-li tu jednou budou vozit po Labi a Vltavě nákladní lodi nějaký náklad, tak to je také asi ještě daleko. Praha má maličko problém jménem přístav :-).

2.1.1.1.1 Tohle přehánění ničí


Tohle přehánění ničí věcnou diskuzi. ,,To jako, že by se všechen bordel z celé republiky vozil do Horních Počapel na kamionech i vlaky a snad i loděmi ?"  Praha má velké ZEVO, Chotíkov u P,lzně,  Mladá Boleslav má vlastní projekt, jen co vím z paměti......

1 wov


Tolik blábolů pohromadě na jednom místě se hned tak nevidí

Obrázek uživatele Kajik

1.1 RE: wow


Zdravím, můžete uvést, co konkrétně jsou bláboly? Článek jsem přečetl pozorně vícekrát a s většinou tvrzení a argumentů nelze nesouhlasit.

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---


https://www.traditionrolex.com/7