Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Závěrečný koncert Dnů pro varhany – Mělník 2008

Malé jubileum oslaví Mělnický pěvecký sbor letošním závěrečným koncertem Dnů pro varhany – Mělník 2008. Je to již po páté, co navazuje na tradici koncertu prvního májového dne. Ten úplně první koncert se nesl ve znamení hudby Antonína Dvořáka v roce 2004, u příležitosti výročí 100 let od úmrtí tohoto geniálního českého skladatele. Také v letošním  roce si připomeneme významnou osobnost, a to houslového virtuosa a skladatele Antonia Vivaldiho, který se narodil v Benátkách roku 1678, tedy před 330 lety. Jeho věhlas a umělecký vliv byl ve své době zcela mimořádný. Proto jistě nepřekvapí, že vedle jeho houslového koncertu a Magnificat pro sóla, sbor a orchestr zazní také virtuosní skladby J. S. Bacha – skladatele, který se přímo nechával ovlivnit Vivaldiho hudbou a jeho komposice si sám přepisoval a upravoval. Jako perlička na závěr je připravena skladba Laudetur Jesus Christus B. M. Černohorského, která byla v 18. století součástí sbírky hudebního archivu mělnického proboštského kostela a jistě v tomto prostoru již v minulosti zazněla. Proto přijměte pozvání 1. května od 16 hodin do chrámu sv. Petra a Pavla, kde v podání souboru Concerto Praha, Mělnického pěveckého sboru a sólistů zazní zmíněná díla. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Projekt obnovy varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníce.Město - z radnice