Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Chtěla krém zdarma

Dne  25.4.2008 v 15:15 hodin řešili strážníci krádež v supermarketu Eva, kde žena  odcizila zboží  krém L‘oreal v  hodnotě  399 Kč. Žena krém vrátila a byla jí vyměřena pokuta ve výši 1 000 korun.

Manželské neshody řešili strážníci a policisté

Dne 26.4.2008 v 00:08 hodin oznámila na linku 156 žena, že se na ni dobývá manžel se sekerou  v ruce. Na hlídku čekala již dcera oznamovatelky, která sdělila, že otec se před příjezdem hlídky MP ukryl někde  na zahradě nebo  v jedné  z kůlen.  Muž však  nebyl nikde spatřen. Až  po prohlídce střechy byl nalezen schoulený v rohu. Po spatření  strážníka dobrovolně slezl  po přistaveném  žebříku na  zem a  s hlídkou  začal  klidně komunikovat. Nebyl ozbrojen žádnou sečnou ani  bodnou zbraní. 57letý muž řekl,  že měl sekeru skutečně v ruce, ale tuto  použil  pouze na vypáčení vstupních dveří do letního příbytku, který je  nucen obývat,  neboť jej manželka nepouští  do domu.  V této fázi hlídku oslovila manželka  tohoto muže a   rozrušeně uvedla, ať si ho odvedeme pryč a dále, že na něj podá trestní oznámení pro napadení. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána  hlídka  OO PČR.  Na dotaz policisty zda a  jak byla napadena, začala  žena  hovořit o penězích  a opileckých  výstupech manžela. Na opětovný  dotaz  ohledně napadení  obě zasahující  hlídky důrazně  požádala o  ukončení výjezdu a zabouchla dveře domu.

Agresivní opilec napadal strážníky

Dne 26.4.2008 v 05:20  hodin požádal  operační OŘ  PČR o  vyslání hlídky  MP na  nám. Míru k baru Díra, kde  má docházet k velké  rvačce. Větší skupina lidí  byla již  monitorována kam. systémem, nebyli  však  spatřeni  žádní aktéři  rvačky. Vyslaná  hlídka MP  spatřila  za jedním  z pilířů podloubí muže  se  zakrváceným obličejem,  který sbíral  ze země  bundu a  mobil.  Byl   zcela zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Hlídku  ihned oslovila žena, která uvedla, že zraněný 40letý muž z Mělníka rvačku v podstatě vyprovokoval.  Muž ale nebyl schopen označit  původce svého  zranění. Hosty nočního podniku  začal   slovně urážet a chtěl opět vyvolat potyčku, v čemž mu strážníci zabránili. Od  té chvíle  začal  strážníky  slovně  urážet,  nechtěl převzít předložené  doklady a  tyto rozhazoval  po  okolí.  Agresivita  zraněného   muže  vůči  strážníkům gradovala. Uváděl,   že   zranění mu způsobili strážníci a že na ně podá trestní oznámení a postará se o to, aby je od městské policie vyhodili. V tu chvíli se za hlídku postavilo několik hostů provozovny  s   tím, že  je ochotno  dosvědčit oprávněnost  zákroku hlídky  MP a  dále agresivní a  nepřístojné chování  muže, který neustále  rozhazoval do okolí své  osobní věci  ( bundu, klíče a  mob. tel. ) a požadoval po hlídce, ať věci zajišťuje se slovy, že je to jeho osobní majetek  a je jejich povinností je  ochránit.  Při  zákroku  vedeném proti tomuto muži  se v  podloubí strhlo několik rvaček  na  sobě nezávislých. Strážníci část aktérů  od sebe roztrhla a  požádala  o rychlou pomoc hlídku P ČR. V době  jejího  příjezdu již  byla situace  uklidněna. Arogantně  se  neustále  choval pouze výše uvedený muž. Po spatření nápisu Pomáhat a chránit   na služebním vozidle  P ČR požadoval  po hlídce P ČR vulgárním  způsobem  osobní  ochranu a odůvodňoval to  tím, že  byl napaden strážníky.  I hlídkou PČR byl opětovně tázán, zda žádá lékařské ošetření nebo  jinou pomoc. Toto odmítl a opět nechtěl převzít doklady. Tyto pouze  uchopil a hodil  je na  dlažbu. Vzhledem  k tomu,  že další osoby ani  aktéři  přímých rvaček  nepožadovali žádné  šetření  ani  přivolání  RZS,  byl  zákrok ze strany MP a PČR ukončen a to v 06:02 hodin. V 06:15 hodin se na služebnu  dostavil  výše uvedený agresivní muž,  strážníky  opět urážel, uváděl že má uchován starý záznam, který dokazuje nevhodné jednání strážníků.  Opět byl  poučen o  možnosti  lékařského  ošetření  a  podání   trestního  oznámení na  služebně P ČR.  Na toto  nereagoval a  neustále  někam  telefonoval. Sám  přivolal do ul. Husova  záchrannou službu.  Touto byl ošetřen a v 07:10 hodin odvezen. O celé věci byl  informován   operační OŘ  PČR.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice