Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Žlutý ostrov - čteme uchem - Roald Dahl - Čarodejnice – Tympanum

16/06/2021 - 15:00
16/06/2021 - 17:00
iCal
 

Přímo před novou budovou knihovny na nám. Karla IV. nově vznikl Žlutý
ostrov, ostrůvek kvetoucí zeleně doplněný žlutými lavičkami a židlemi
a malou knihovnou, v těsném sousedství stánku se skvělou kávou a
místního květinářství, které pečuje o zdejší flóru.

Žlutý ostrov nabízí kromě posezení s knihou a kávou také projekt Čteme
uchem – pravidelný veřejný poslech audioknih vybraných tak, aby si na
své přišly všechny generace.