Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Hledání tiskařského šotka

11/08/2021 - 10:00
11/08/2021 - 12:00
iCal
 

Experimentální dílna vedená Evou a Jakubem Horskými z grafického studia UPUPAEPOP. Prozkoumáme, co všechno lze tisknout a jak se z odpadu stane grafika, a možná na papíře objevíme něco dosud neobjeveného.... 

Další informace a vstupenky http://www.mekuc.cz/akce/2610-hledani-tiskarskeho-sotka