Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

RED BULL za pět set

Dne 16.5.2008  v 17:06  hodin řešili strážníci krádež v supermarketu Albert, kde   se 16letý mladík pokusil odcizit 4 energetické nápoje značky Red Bull. Nápoje uložil do kapsy a prošel pokladnou bez placení. Mladík se ke svému přestupku přiznal, nápoje vrátil a zaplatil blokovou pokutu ve výši 500 Kč. 

Opilec ležel ráno na chodníku

Dne  17.5.2008 v  7:28 oznámila  na linku  žena, že před vchodem do cukrárny na náměstí Karla IV. leží muž. Strážníci zjistili, že je značně  podnapilý a není schopen chůze. Nejevil známky zranění a po kratší promluvě požádal hlídku o doprovod do místa  bydliště, kde  se údajně  nachází otec  a ten  se o  něj postará.  Hlídce se  nepodařilo získat  kontakt na rodiče ani  jinou   blízkou osobu,  která by  se mohla  o podnapilého mladíka postarat.  Z  tohoto důvodu byl na místo přivolán  lékař, který  konstatoval, že  mladíka pro  značnou  opilost  není   možné nechat o samotě a pokud nebude možné  zkontaktovat  příbuzné, doporučuje  převoz na  záchytku.  Během  provádění  výše   uvedených úkonů se operační MP podařilo vyrozumět otce mladíka, který se dostavil a syna převzal.    

Nové černé skládky na Mělníku

Dne 17.5.2008 ve 12:00 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost   v městské části Chloumek a Vehlovice. Při projíždění lesní spojky mezi   těmito  městskými   částmi  bylo  zjištěno  čerstvé  založení  černých skládek na třech místech. Všechna místa  jsou  viditelná přímo z komunikace  a jsou zde vyhozeny plastové autodíly,  sedačky,  plastové  kanystry a  půdní skrývka. Místním šetřením  se  nepodařilo zjistit  původce.

Syn zbil svou matku

Dne 17.05.2008 v 19:55 hodin strážníci řešili roztržku mezi matkou a její synem ( 34 let). Syn matku verbálně napadal a když na místo dorazila hlídka MP, muž se začal chovat vulgárně a arogantně i ke strážníkům  a snažil se vyvolat fyzickou roztržku. Sprostě jim nadával, a vyhrožoval tím, že si dle svých slov na ně zavolá ukrajinské kamarády, kteří je zničí a skutečně kamsi telefonoval. Maminka tohoto muže na místě sdělila, že ji syn,  kromě slovních urážek  včetně výhružek zabitím, i fyzicky napadl. Měla krvavé šrámy na levé paži, podlitiny,   roztrhané oblečení . Následně muž odešel do domu a když se vrátil, osočil hlídku z napadení, při kterém údajně došlo ke zlomení  levé  nohy  -  kulhal.  Neoprávněného  nařčení  hlídky  byla  přítomna  i bývalá přítelkyně muže, která  strážníky   požádala o doprovod při  vystěhování z  výše uvedeného domu. Na  základě  výše uvedených  skutečností a  možného podání  trestního  oznámení  ze  strany poškozené,  byla na místo přivolána PČR, která se dostavila  ve   20:25  hodin. Ta asistovala žadatelce při balení věcí a následně ji  hlídka  MP doprovodila  k přistavenému  vozidlu , kde  čekal  její nynější  přítel.  Protože byl  tento výše uvedeným mužem také fyzicky napaden, musela hlídka MP použít  donucovacích prostředků  (hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany a následně z důvodu agresivity útočníka vůči hlídce MP  byla nasazena pouta).   Poté, co  pominulo nebezpečí možných  dalších  útoků, byla  pouta okamžitě  sňata.  Další  úkony  a  zákroky   prováděla již hlídka OO PČR.  Ve 22:17 opět nešťastná matka zavolala na linku 156,  že se nyní vrátila domů a zjistila, že   okna i dveře  jsou  rozmláceny. Případ dál řeší Policie ČR.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice