https://www.traditionrolex.com/7

 Dát dohromady pět investorů na jednom staveništi je nadlidský úkol | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Dát dohromady pět investorů na jednom staveništi je nadlidský úkol

V roce 2006 ČEZ a.s. Elektrárna Mělník rozhodla o stavbě horkovodu v ul. Ovocná v Mělníku. Ve stejném období ČEZ a.s. Distribuce ( dříve STE – Středočeská energetická) začala připravovat projekt stavby nové trafostanice v ul. Ovocná, propojení s trafostanicí v ul. Strážnická a rozvody nízkého napětí pro lokalitu plánované zástavby rodinnými domy. Ulice Ovocná ( délka cca 700 m, šíře pouze 3 – 4 metry) je místní komunikace zajišťující přístup k rodinným domům a už jen řízení vozidla zde vyžaduje značnou toleranci mezi řidiči.

 Od začátku nám bylo jasné, že budovat výše uvedené stavby v těchto zvlášť stísněných poměrech nebude jednoduché. Z tohoto důvodu koordinoval Odbor výstavby a rozvoje MÚ Mělník přípravu staveb již ve fázi zpracování projektové dokumentace.

V komunikaci existovala další vedení - vodovod, sdělovací kabely Českých drah, zařízení Telefonica O2.

Na pracovní jednání byli pozváni zástupci vlastníků všech těchto vedení.Vstřícně reagovaly Středočeské vodárny, které rozhodly, že zároveň zrekonstruují již dosluhující vodovod. ČEZ Distribuce nakonec souhlasila se změnou projektu dle našeho požadavku tak, aby z ulice zmizely všechny sloupy a elektrické vedení bylo uloženo do země. Město se také s touto firmou domluvilo na tom, že v jejich trasách vybuduje nové veřejné osvětlení.

Posléze byly vymezeny koridory pro jednotlivé sítě a stanoven předběžný harmonogram prací. Projektová řešení předpokládala zvýšené finanční náklady, neboť vzhledem ke vzájemné blízkosti sítí musela být navrhována nestandardní technická opatření. Na pracovní schůzky však nereagovala Telefonica O2, která měla velkou část vedení na sloupech elektrického vedení. Město Telefonicu O2 dopisem ze dne 1.9.2006 informovalo o připravovaných záměrech a vyzvalo ji, aby si v dostatečném časovém předstihu připravila technické řešení.  Překvapivá byla nic neříkající odpověď, a to pouze emilovou poštou, že cituji: „mají smlouvu s STE a že je potřeba dostát všem náležitostem, jak zohlednit a brát na zřetel uvedenou informaci.“ 

V létě roku 2007 byla zahájena stavba nového vodovodu a horkovodu. Dohoda zněla tak, že asfaltovou vozovku obnoví v celé šíři komunikace na své náklady ČEZ Elektrárna Mělník po stavbě rozvodů elektro. České dráhy také vyšly městu vstříc a odstranily staré nefunkční a v některých místech i nebezpečné zábradlí.

V září roku 2007 začaly přicházet zprávy, že rozvodné závody nejsou připraveny stavbu  v roce 2007 realizovat. Po jednání s ČEZ a.s. Distribuce se skutečně potvrdilo, že předpokládají realizaci stavby až v roce 2008.  Nikdo jsme si však nedovedl představit, že by se v ulici vybudoval asfaltový povrch a rozvodné závody by jej následující rok narušily novým výkopem. Po složitých vzájemných jednáních rozvodné závody závazně přislíbily termín realizace stavby do 30.5.2008, uvolnily i finanční prostředky na realizaci zimních opatření v ul. Ovocná. Provedení asfaltového povrchu tak bylo odloženo do 30.6.2008.

Město se však muselo dodavateli stavby povrchu komunikace zavázat, že uhradí vícenáklady vzniklé s posunutím termínu, resp. rozdíl ceny vlivem zdražení stavebních materiálů. Obyvatelé ulice Ovocná museli celou zimu používat pouze provizorně udržovanou komunikaci.

V současné době jsou již před dokončením práce na rozvodech elektro i veřejného osvětlení. A přesto, že rozvodné závody vypověděly Telefonice O2 smlouvu již v roce 2007, Telefonica O2 neměla potřebu záležitost řešit. Až z podnětu města začali brát situaci „vážně“. Dostavili se na město s řešením, že od ČEZ a.s. Distribuce odkoupí betonové sloupy a vedení i sloupy zůstanou na svých místech a jestli vedení chceme dát do země, tak si to jako město musíme zaplatit. Samo město hledalo řešení, zda by bylo možné vedení telefonů přeložit alespoň na sloupy veřejného osvětlení, ale to se ukázalo jako technicky nereálné. Se zástupci spojů byla vedena řada dalších jednání, při kterých nebylo jednoduché ovládat emoce. Cílem města bylo, aby se podařilo veškerá nadzemní vedení v ulici uložit do země.

Když Telefonica  O2  nakonec připustila, že vedení přeloží, vymínila si čas na přípravu do října až listopadu roku 2008. A vše začalo znovu. Takový postup by znamenal další zimu v provizorním stavu, a to není přijatelné jak pro město, tak investora asfaltového povrchu. Dohody se podařilo uzavřít až v těchto dnech.

Telefonica O2 přeložku vedení provede do 30.6.2008.

Stavební firma Šnajdr se začátkem července vrátí do ulice Ovocná a zahájí přípravu pro vybudování nosné konstrukce vozovky. Asfaltový povrch by měl být dokončen do konce letošních prázdnin.

Pro řadu nezúčastněných občanů je zřejmě nepochopitelné, že tak dlouho může být ulice rozkopána. Slyšel jsem i řadu názorů, co na tom úřadu děláte, když nedokážete zajistit tak jednoduchou věc. I já jsem takto na začátku k jednáním přistupoval. Dokonce jsem měl v některých fázích pocit, že se to daří.  Ale dát dohromady pět investorů na jednom staveništi se ukázalo skutečně složité. Doufejme, že nás již další „překvapení“ nečeká a po prázdninách se projedeme po nové ulici Ovocná.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavba a rozvoje MÚ Mělník


Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

2 hurá


do roka a do dne snad zase budeme žít jako v civilizaci Smiling ... vykopat - zakopat - vykopat - zakopat...  příště by se mohlo možná uvažovat o nějakém kolektoru, který by ty dráty a trubky všechny schoval najednou ...

ale toho se doufám už v této pětiletce nedočkáme.

to jednání s "nejednající" stranou městu nezávidím. zajímalo by mne, kolik pevných telefonů je po naší ulici reálně rozvedeno, aby si člověk mohl udělat představu, pro kolik spoluobčanů dodává službu firma, která není schopná normální dohody... jeden soused nám říkal, že telefon na jaře odhlásil, v naivní naději, že se třeba jedna část urychlí Smiling)

je v podstatě štěstí, že se tyto práce konaly "jenom" v zastrčené uličce, která "jenom" obsluhuje obydlí místních občanů. zajímalo by mne, zda by takhle firma O2 zdržovala v případě, kdyby se jednalo o ulici, po které jezdí hromady aut...

Obrázek uživatele LiPiss

1 durá kulička dvě


Ó dva je fakt nejhorší firma na světě... opět jsem se v tomto utvrdil po přečtení článku

Obrázek uživatele raist

1.1 nabubrelost na druhou


souhlas... jsou esencialnim prikladem monopolni ignorace. a neudelas nic Sad

nezbyva tak, nez pracovniky MU pochvalit za trpelivost pri reseni celkoveho zlepseni dane ulice.

mimochodem 02 by sem melo dat novou (modernejsi ustrednu), tak jsem zvedav zda to poresi rovnou s temi draty do zeme, kdyz uz tu budou. 


https://www.traditionrolex.com/7