Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Veřejné projednání posudku o vlivech záměru stavby „Silnice I/9 + I/16 Mělník obchvat 1. - 4.etapa“ na životní prostředí

Ředitelství silnic a dálnic ČR na konci roku 2007 zajistilo dokumentaci o vlivu záměru stavby „ Silnice I/9 + I/16 Mělník obchvat 1.- 4.etapa“ na životní prostředí. Současně s dokumentací předalo Krajskému úřadu  Středočeského kraje žádost o její projednání a vydání stanoviska v souladu s ustanoveními zák. č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení o veřejném projednání bylo zveřejněno na úředních deskách města Mělníka a Středočeského kraje, dokumentace byla přístupná na internetových stránkách.

Dotčené orgány státní správy, územně samosprávné celky, ale i občané mohli ve stanovené lhůtě ke zveřejněným dokladům uplatnit připomínky, předat vyjádření. Řada občanů města této možnosti také využila.

Na základě tohoto projednání Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí zemědělství oznámil zahájení veřejného projednání posudku o vlivech záměru stavby „ Silnice I/9 + I/16 Mělník obchvat 1.- 4.etapa“ na životní prostředí.

Veřejné projednání se bude konat dne 26.6.2008 od 16:00 hod v zasedací síni Městského úřadu Mělník, nám. Míru č.p. 1. Jednání se bude konat za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, investora – ŘSD ČR, zpracovatele posudku EIA, města Mělníka.

Veřejné projednání posudku je závěrečnou fází procesu posuzování stavby na životní prostředí. 

Stanovisko na základě předchozího projednávání může být souhlasné či záporné.

Pokud je stanovisko souhlasné, stanovuje podmínky pro fázi přípravy stavby, realizace a provozu.

Pokud je záporné, rovněž obsahuje důvody nesouhlasu. Bez vydání stanoviska nelze pokračovat v další přípravě stavby. 

Dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí i návrh stanoviska jsou k nahlédnutí na Městském úřadu v Mělníku na odboru životního prostředí a zemědělství i na odboru výstavby a rozvoje.

 

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník


Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele milk

1 Názor


V této souvslosti jsem si přečetl článek zastupitele pana Mgr.Tomáše Teplíka,který v závěru píše:"A kdyby vám zase někdo tvrdil něco jiného,můžete ho poslat třeba pěšky do Kralup."Jestli to co mají v Kralupech za dopravní tepnu si bere naše zastupitelstvo jako vzor,tak to podle toho na Mělníku vypadá.Já můžu pana zastupitele taky někam poslat,ale zatím ho pošlu podívat se na obchvaty Velvar,Mlšechvost,Spomyšle,Býkve a Malého Újezda.

To co se chce stavět na Mělníku se může nazvat obchvatem ta komunikace,která se směrem od Vehlovic dostane do volného prostoru pod bývalým vysílačem Chloumek.Potom se má prudce stáčet znovu do hustě obydlené části města,aby si řidiči ještě něco"užili":Křižování s Mladoboleslavskou,jízda souběžně s Cukrovarskou po silnici na bývalém uhelném place a napojení na Pražskou ještě před zatáčkou.Pokračovat k výjezdu z města(před tím tam ještě umístit radar,aby město něco vydělalo a řidiči měli vzpomínku).Tak to má do názvu bbchvatu hodně daleko.

1.1 Re: názor


Tu větu Tomáše Teplíka jsem moc nepochopil.

 

A máš nějaký návrh, kudy by bylo lepší vést ten obchvat? V tak specificky umístěném a "rozrostlém" Mělníku? Ty příklady jako si uvedl - jsou to dobré obchvaty, ale rozdíl oproti Mělníku je v tom, že to jsou vesnice a jedno město, kterými procházela jen jedna silnice, takže nebyl problém odkoupit pár polí vedle a vyfrknout tam asfalt a tu silnici vést takto. Fakt by mě osobně zajímaly jiné vaše návrhy na vytoužený funčkní obchvat v Mělníku... Sem s nimi Smiling

Obrázek uživatele milk

1.1.1 Odpověď


Já jsem tu větu naopak velice pochopil.ZPRAVODAJ RADY MĚSTA "Mělnická radnice"číslo 6-červen 2008.

Vysvětlím i druhou část otázky.Když už se obchvat vybabrá od Vehlovic do polí mezi Blaty a Chloumek,pokračovat rovně za Velký Borek,Jelenice a za Malým Újezdem nebo za Vavřinčem přímo proti mostu Na Štěpáně.

Takto by se vyhla doprava nejen Mělníku,ale i Skuhrovu(kam se teď bude dávat radar)a Kelským Vinicím.Nadjezdy nad tratěmi na Ml.Boleslav a Všetaty se musí dělat každopádně i když ve volném prostoru vyjdou laciněji než ve městě.Nemusely by se vykupovat a bourat domy,překládat všechny inženýrské sítě a tím by vyšla celá stavba laciněji.Nová trasa by ve značné míře mohla kopírovat nadzemní vedení VVN ,kde se v ochranném pásmu nesmí stavět,ale silnice tam být může.

Když se podíváte na těch asi 30 projektů obchvatu Mělníka,tak tam najdete i plány velkého obchvatu,který se vyhne Vavřinči,Liblicím,Byšicím a Vysoké Libni.Nikdo nedovede odhadnout kdy si narůstající doprava vynutí jeho vybudování.

Nauč se počítat,na obchvaty zmíněných malých obcí stačily 2 kilometry.Na Velvary už to bylo více a  na Mělník to musí být třeba 10 kilometrů. 

Obrázek uživatele Honzique

1.1.1.3 definitivni odpoved


Existuje jiste mnoho variant, ale existuje i mnoho zajmovych skupin, ktere s nimi pri soucasnem stavu nesouhlasi - napr. Ministertsvo dopravy (o potrebe financi od statu snad nemusim hovorit). Provadela se zde studie, ktera prokazala, ze Melnik je cilovym mestem! Z tohoto hlediska se proste musime smirit s tim, ze napred bude vytvoren prutah a pak se muze jednat o obchvatu.

k doplneni jedna citace z: http://melnicky.denik.cz/online_rozhovory/pavel_prucha_online.html (pro Vas doporucuji pecist cele)

...Územní plán města byl téměř před schválením, když ministerstvo dopravy vydalo zásadní nesouhlas s navrženým řešením. Veškeré argumenty opírali a dosud opírají o to, že město Mělník je z hlediska dopravy je městem cílovým. Tzn. až 70% vozidel ve městě z jakýchkoliv důvodů končí či zastavují z důvodu vyložení/naložení nákladu a pouze 30% přes město projíždí. Proto ministerstvo dopravy bylo a dosud je proti velkému obchvatu, neboť tvrdí, že velký obchvat pro Mělník nemá v současné době význam, neboť z velkého obchvatu by museli být řešeny další nové komunikace, které by těch 70% zmiňované dopravy do města vrátilo zpátky. Ministerstvo řiká: vyřešte si v současné době dopravu uvnitř města a teprve výhledově řešte velký obchvat...

Doporucuji nejdrive vyhledat informace, nez neco zacit kritizovat..

 

1.1.1.3.2 Obchvat nebo průtah?


Nedá se jinak než reagovat na takový nesmysl jakým je průtah lokalitou uhelný dvůr.Okolní panelové domy jsou ve stavu,kdy zatížení podloží a následné vybrace způsobí jejich zhroucení.Další argument proti  je hluk,prach a veškeré zpoldiny souvysející z dopravou touto lokalitou budou mít občané ve Sportovní a přilehlích ulicích přímo ve svých domáctnostech.Otázka zní?Obchvat nebo průtah domnívám se že jednoznačně obchvat a ne polovičaté řešení problému z dopravou v našem městě formou průtahu a po pár letech//počítám tak po třech//vyhazovat peníze daňovích poplatníků na obchvat který je stejně nevyhnutelný.

Obrázek uživatele milk

1.1.1.3.1 Ministerská hloupost


"70% vozidel které každý den přijíždějí na Mělník zde končí a nebo zastaví,jenom 30%jich projíždí"Tento závěr vyprodukoval mozek z ministerstva a ustrašení úřednící se s tím alibisticky ohánějí.

1.1.1.2 Další odpověď


Ten "velký" obchvat je taky naplánovaný. Stačí, když mrknete na ÚP VÚC Pražského regionu (sekce Výkresy - Doprava). Je tam vidět i možný obchvat Liblic a Byšic. Akorát to napojení přes Záboří na Prahu, jak navrhuješ ty, tam není (nepočítám-li nějakou spojku II. třídy). Tímto by se celkem dobře vyřešila tranzitní doprava od/do Mladé Boleslavi. Možným problémem je chráněné území mezi V. Borkem a Měl. Vruticí (Polabská černava), vím že tu bývaly i masožravé rostliny (rosnatky tuším; celkem zajímavé, ne? Smiling )

Podle toho plánu je i řešena přeložka Kelských Vinic. Podle mně je to možná lepší řešení, než to tahat přes Záboří a Vavřineč (řekněte si sami - kdo pojedete od Prahy po I/9 - jel by z vás někdo na Mělník přes Záboří a Vavřineč nebo radši kratší a přímější cestou?). Ještě poznámka: také je plánováno rozšíření I/9 na 4 pruhy, nejdříve v profilu Zdiby - Byškovice.

Jinak je celkem zajímavé, jak se budují nové rodinné domky v cestě těchto tras (např. dost jich je v Malém Újezdě / Jelenici, případně na Blatech tam v polích okolo Světice). 

A domnívám se, že i v budoucnu, jakýmsi rozlézáním města do okolí, např. stavěním okolo těchto "obchvatů" (to nejen RD, ale i komerčním objektů) se možná bude za 20,30 let řešit další obchvat, poněvadž se najdou lidi, kterým nadměrná doprava bude vadit. 

Toto jsou samořejmě jen plány, je otázkou, jak se je podaří naplnit. 

 

 

1.1.1.2.1 Neveřejná skládka za garážemi u STK ???


Nevím nakolik tato informace souvisí s obchvatem, či průtahem města, ale třeba trochu ano..

Nejbližších 20-30 let ještě automobily budou nějaká ta paliva z nerostných zdrojů mít.  I po jejich vyčerpání, pohyb zboží i individuální přeprava osob neustane. Vývoj se nezastaví, lidstvo už má alternativy.

A na mělnicku se odehrává diskuse, zda přetížené komunikace ze všech světových stran a směrů (Praha, Ml. Boleslav, Štětí, Č.Lípa a Slaný), které se tu kříží, pozvat na projíždku centrem Mělníka (a nezlobte se, prostor u vlakového nádraží za širší centrum považuji), či jim umožnit velkorysou možnost, minout naše město bez časové ztráty.

Pokud mohu, prosím naše zastupitele, aby rozhodli odvážně a s výhledem delším, než  jedno volební období.

Dovedu si představit, jak auta přijíždějící od Prahy přes Štěpánský most, po průjezdu Větrušicemi pokračují rovně. Vlevo nechají Kelské Vinice, vpravo Nové Kly a Záboří. Přehoupnou se přes kopec a už sjíždějí ze svahu k Malému Újezdu a Jelenicím, kde se spojí s přijíždějícími od Mladé Boleslavi. Dále pokračujjí kolem V. a M.Borku a již jsou na stráni v prostoru dnešního školního statku mezi Blaty a Chloumkem, odkud projíždějící ocení nádherný pohled na mělnické panorama. Potom již mírně klesají až Vehlovické rychlodráze. Tam se rozhodnou zda odbočí vpravo - na Štětí a Českou Lípu, nebo vlevo zpět ku Mělníku či na Nový most a dále na Slaný, či Roudnici. A tuhle projíždku si dovedu představit v 90km rychlosti stihnout za 10 minut. Elegantně, plynule, bez zátěže pro dopravu v centru. Myslím také, že naši přátelé v Bruselu by na tak smysluplný projekt pustili nějakou zlatku.

Možná je to utopie, ale byl by to počin hodný zastupitelů myslících na budoucnost. Nemůžeme strkat hlavu do písku a doufat, že stoupající ceny pohonných hmot sníží tu každodenní kalamitu, kterou řidiči při průjezdu Mělníkem neustále zažívají.

Snad se také chytnou za nos Ti, kteří si na pozemcích o kterých se v souvislosti s průtahem města řeč, udělali skládku a doufají, že až městu tyto pozemky prodají, město už si je zrekultivuje.

O tom, že zničili klidný kout, kde se dalo projít s pejskem, projet cyklostezkou až do Borku už ani nemluvě.

1.1.1.2.1.2 Detail.


Drobný detail: auta, která jedou od Prahy směrem na Mělník, nikdy nepokračují na Slaný nebo Roudnici (jestli někdo takový je, tak se asi rád projíždí), nýbrž využijí buď D8 či II/608 (Roudnice) či R7 (Slaný). Směrem na Slaný se jezdí spíše od Mladé Boleslavi, ne od Prahy. Takže se musí také přemýšlet, ne používat nějaké silně teoretické návrhy. A jak už tu někdo psal, že bylo vyměřeno, že Mělník je 70 % cílovým místem (možná se to teď už lehce změnilo). Proto jsem se také ptal, pro ty, co jezdí z Prahy,  třeba z práce, zda by jezdili do Mělníka přes Záboří a Vavřineč...

Čop: jak si psal o těch dětech - možné řešení v té Cukrovarské bych viděl v podchodech (či nadchodech, spíše však v podchodech - s dlouhým nájezdem třeba i pro kolaře či vozíčkáře), nejlépe dva podchody u Pražské ulice a druhý u Mladoboleslavské. Pochybuji ale, že je to zanesené někde v plánech. Takto by však nebyl nijak omezený pohyb osob bydlících za touto budoucí silnicí. Protože vím, že přecházet nebo přejíždět na kole dnešní silnice v Mělníku je ukrutné...

 

1.1.1.2.1.2.2 Doplněk k dopravnímu mumraji


Ale že auta jedoucí od Prahy na Mělník mohou pokračovat na Štětí a Č. Lípu snad připustíte, ne?

Tranzitní dopravu ve směru Ml. Boleslav - Štětí - Roudnice, (ev. Slaný) by obchvat zefektivnil, a ulevil neustálému marnému boji s udržbou přetížených městských silnic.

Jsme evropská rarita, když tvrdohlavě zatahujeme tranzitující dopravu do centrálních městských uliček a nutíme řidiče trávit dlouhé minuty popojížděním ve štrůdlech před spuštěnými blateckými závorami a to v obou směrech.

 O infarktových pátečních odpolednech si už mělničtí řidiči vyprávějí zkazky.

Od Kauflandu beznadějně ucpaná ul. Bezručova ve směru k Pšovce, řada stojících vozidel na sjezdu z centra v ul. Legionářů a často marná snaha najít skulinku v nekonečném proudu kamionů ženoucí se Nádražní a Řípskou v obou směrech......

1.1.1.2.1.2.2.1 Mumraj.


Reakce po dvou a půl letech Smiling K první větě: ano, to připouštím, neříkal jsem opak. Všechny ostatní trable, které jste zmínil (závory na Blatech, u jatek, Nádražní...), by z větší části řešil ten plánovaný průtahoobchvat. Ten už teď možná mohl stát nebo se pomalu dokončovat. Místo toho máme velké kulové a velké kulové budeme asi ještě dlouho mít. Jo a ten čurbes u Kauflandu by nevyřešilo nic, i když by se tam měl někdy brzy stavět KO. Vlastně jo, vyřešilo by se to tím, že by se Kaufland zavřel, to by byl klid Smiling Vzpomenete si ještě někdo, jaké to bylo, když tam nebyl? Tři dny v roce si to ještě každý může připomenout (25.12.,26.12., 1.1.).

1.1.1.2.1.2.2.1.1 Byly tam garáže, velkej


Byly tam garáže, velkej betonovej plac kde jme jako děcka jezdily na kole a skateboardu. Pak spousta stromů a keřů takže se tam chodilo se psama. bylo to celkem super Laughing out loud

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

1.1.1.2.1.2.1 když už jsme u té teorie


polovina lidí, kteří jedou do Mělníka (cílového města) z Prahy, jedou po dálnici...

pro lidi, kteří přeci jen pojedou "po staré", a bydlí třeba na Pivovaře nebo v Mlazicích, by to mohlo být velmi evidentní zlepšení dopravní obslužnosti při cestě tímto směrem. Stejně tak každý pátek a neděli se opakující cesty lidí, kteří mají na Kokořínsku chalupy...

Hlavně však by po této mimo město běžící komunikaci mohly jezdit kamiony, které míří do přístavu od Staré Boleslavi (a koneckonců i od Mladé Boleslavi, žeano, Skuhrovští by Vám to dokázali vysvětlit snadno...). Zvláště, pokud by se jim (jako se to v civilizovaném světě dělá) značkou zakázal vjezd do křivolakých uliček města...

1.1.1.2.1.1 Chá chá...


Ty kecy kolem obchvatu už jsou spíš k pláči. Původní varianta byla přes kopeček u Záboří, k boleslavské silnici a přes dnešního Becka v Borku směrem k nadjezdu. Pak nějakej šikula z MÚ určil pozemky kolem cvičáku na Slovanech na výstavbu RD. Takže druhá varianta - až k cukrovaru, potom Cukrovarskou, kruhák u Johnny baru a hurá k Beckovi. Ozvali se lidi z Cukrovarský a mají pravdu - obchvat tažený za humny sídliště Rousovice (Sportovní), který prakticky rozdělí město na dvě části je docela úlet. Btw. - poslali byste děti z Ludmily do školy přes tuhle silnici samotné? Nejlepším nápadem je prostě jen zašpuntování Italské u cukrovaru, rozšíření Cukrovarské a ze zmíněného kruháku u Johnny baru to prostě pustit po stávající silnici kolem Shellky a nádraží.

Napadá mě jedna paralela. Když se řešila dopravní situace ve městě, jedna chytrá paní, která tady nikdy nebyla navrhla geniální řešení. Zobousměrnit Novou ulici, zbourat ČSOB a přilehlý transformátor a poslat celý průtah kolem tanku na nový most. Součástí toho mělo být i zprovoznění Vrázovky pro auta. Vůbec nic netušila o sesuvných územích, o tom že když zbourá ČSOB, odjede celý obchoďák z kopečka, o tom že po zbourání trafostanice bude půl města bez proudu, o školách u tanku... A přijde mi to že obchvat řeší stejní "odborníci".  

Již posté mě v souvislosti s prací radnice napadá jediná otázka - Cui bono? 

 

 

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

1.1.1.1 velký obchvat


někde jsem (už nevím kde) slyšela, že tenhle rozumný velký obchvat má také svoje mouchy, proč ho nevybudovat. akorát nevím kde a jaké.

každopádně takto popsán působí docela logicky.

Obrázek uživatele milk

1.1.1.1.1 Mouchy


Ty mouchy jsou veřejným tajemstvím.Vlivná skupina lidí má nakoupeny pozemky na plánované trase průtahu a tam při vykupování je podstatně jiná cena než mimo město.Proto se pořád prosazuje průtah.

1.1.1.1.1.1 Otázky: Drazí vizionáři..... jak to vidíte dnes?


Investorům, kteří skoupili pozemky na trase budoucího průtahu se vyplatily tyto investice ? Kdo tehdy vynesl  informace o územním plánu ? Už uplynula doba, (5 let vlastnictví nemovitosti),která by je před zákonem označila za spekulanty ? Dá si někdo tu práci a spočítá rozdíl mezi nákupní cenou a výkupní hodnotou pozemků za garážemi (ve směru budoucího průtahu a nadjezdu nad elektrifikovanou tratí) ? Anebo si nemám dělat starosti o obecní a státní kasu, když se to tady sponzory,  mecenáši a patrioty jenom hemží?

A co na to říká Jan Tleskač?

1.1.1.1.1.1.1 Není nic


Není nic jednoduššího, než se podívat do evidence Katastru nemovitostí (jde to i pomocí internetu - www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a tam snadno zjistíte, že většina pozemků pro 1. a 2. etapu výstavby patří, až na malé výjimky, buď městu nebo různým státním institucím, a to již velmi dlouho. Pozemky dříve patřící cukrovaru koupilo město ihned, navazující pozemky mezi silnicí Mladoboleslavskou a železniční tratí byly státní vždy, další jsou státu nebo původních soukromých vlastníků.

1.1.1.1.1.1.1.1 Škoda, přeškoda...,


že Váš odkaz (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) nic nenabízí.