Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Jak Mělník pomáhá lidem bez domova

Poměrně dlouho funguje na Mělníku systém pobytových služeb sociální prevence pro osoby a rodiny bez domova. Tento svým způsobem unikátní systém sociálních služeb nemá ve Středočeském kraji obdobu. Systém není navíc poskytován neziskovými organizacemi, ale veřejnou správou, a to staví naše město do pozice, která je výjimečná.

Poskytnutí služby však není samozřejmé a je časově omezené.  Systém se skládá ze tří základních služeb: noclehárna, azylový dům a sociální rehabilitace. Doplňuje ho jedna služba podpůrná  -  sociálně právní poradna. O všech se můžete dozvědět více na www.socialka.cz.

Od února letošního roku jsme díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí získali poprvé víc jak polovinu prostředků na poskytování služeb z rozpočtu státu. Mohli jsme díky tomu zaměstnat sociální pracovnici, která se věnuje individuální práci s uživateli našich služeb.

Ještě letos bychom rádi na poskytování a rozvoj služeb získali další prostředky ze státních a evropských zdrojů. Jednáme i s nadačními fondy a dalšími institucemi.

Je to však pro nás velký závazek a rozhodnutí poskytovat služby v žádané kvalitě. Co to vlastně znamená? Někomu by se totiž mohlo zdát, že jde pouze o levné bydlení pro lidi, kteří si za svou situaci mohou sami a parazitují na společnosti, ale pobytová sociální služba je něco mnohem víc.

Uživatelé našich služeb nejsou jen pachatelé trestné činnosti a jejich ženy s mnoha dětmi, ale zároveň i lidé, kterým život mnoho dobrého nenadělil a kteří jsou často obětí nešťastného osudu, který si nevybrali. Často ztratili sebevědomí a sebeúctu. Důvěru je tedy potřeba získat a pokusit se nastavit takové podmínky, kterými bychom dokázali náročnou životní situaci, ve které se na nás obrátili, společně zvládnout.

Důvěra, se kterou v běžném životě počítáme, zdánlivě jasná pravidla, která se musí dodržovat, například to, že zaplatím a dostanu své zboží, v jejich světě mnohdy neplatí. A tak se často ocitáme před rozhodnutím, jestli spolupráci s uživatelem ukončíme, anebo jestli existuje cesta, kterou je možné pokračovat. A právě ono hledání správné cesty je úkolem sociální práce, která je vlastně pozitivní manipulací s hodnotami, schopnostmi a dovednostmi uživatelů našich služeb.

Domníváme se, že pokud naše služby budeme rozvíjet ve smyslu terapeutické práce, půjde o službu v pobytovém režimu nedocenitelnou. Na začátek jsme připravili arteterapii (terapii výtvarnou), která bude určena zejména maminkám a dětem, a canisterapii (terapii se psem), která rozvíjí pozitivní emoce dětí.

 Dále budeme zavádět sebepodpůrné terapeutické skupiny a vzdělávací program, který se bude zabývat pozitivními obsahy našeho právního řádu (proč je dobré chovat se legálně). Výsledky terapeutických aktivit se projevují záhy v přístupu k řešení své situace a také ve víře, že svět má přeci jen nějaký smysl a řád, a to i přesto, že hodnoty jako spravedlnost, poctivost a odpovědnost se v něm nacházejí jen s velkými obtížemi.

Dosažení takových cílů nelze žádat od všech uživatelů ve stejné míře, ale to je otázka smysluplného individuálního přístupu, a tedy diferenciace sociálních služeb podle potřeb uživatele. Proto je důležité, aby spektrum služeb bylo dostatečně bohaté.

Další rozvoj našich služeb vidíme v zaměření na prevenci ztráty bydlení a na sociální práci se skupinou dlužníků a neplatičů. Neboť ve chvíli, kdy se člověk ocitne bez domova, je již náprava opravdu těžká. To je vize na rok 2009. Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří s uživateli našich služeb pracují a mají pro ně pochopení.

Jakub Šlajs,DiS. , sociální kurátor pro osoby sociálně vyloučené, MÚ Mělník


Město - z radnice