Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zastupitelstvo města schválilo vytvoření Fondu regenerace MPZ Mělník

Na svém jednání ve čtvrtek dne
26. června 2008 v Masarykově kulturním domě schválilo Zastupitelstvo města
Mělníka vytvoření Fondu regenerace
Městské památkové zóny Mělník
.

 


V MPZ Mělník se nachází více
než 300 nemovitostí, přičemž cca 10 % z nich tvoří státem chráněné
kulturní památky, na jejichž obnovu je možno čerpat dotace z Ministerstva
kultury ČR a Středočeského kraje. Zbývajících 90 % nemovitostí však na žádné
dotační tituly dosáhnout nemůže, a přesto se na ně vztahují velmi přísné
požadavky státní památkové péče.Cílem
Fondu je podpora majitelů těchto nemovitostí (ale také majitelů kulturních
památek) při obnově jejich domů, především při výměně oken, střešní krytiny a
obnově fasády.

 


Zastupitelé neodhlasovali při
vytvoření Fondu fixní částku, ze které bude možno příspěvky udělovat, ale budou
o finančním naplnění Fondu jednat při přípravě rozpočtu města na rok 2009. O všech
dalších souvislostech s fungováním Fondu regenerace MPZ Mělník Vás budeme
dále informovat.

 


Mgr.
Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče MÚ MělníkMěsto - z radnice