Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Dopravci musí prokázat dopravní způsobilost

Obecní živnostenský úřad v Mělníku upozorňuje dopravce, kteří provozují na základě koncese vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, na povinnost prokázat finanční způsobilost dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy, pokud není provozování živnosti přerušeno dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Trvání finanční způsobilosti se prokazuje  Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 za každý kalendářní rok. Termín pro splnění finanční způsobilosti  končí dnem 31. července 2008. V případě nejasností můžete kontaktovat Obecní živnostenský úřad v Mělníku tel. 315 635 392, 315 635 383, nebo přímo odbor dopravy  Krajského úřadu Středočeského kraje,  p.Trojek, č.tel. 257 280 105. Mgr.Helena Vavřinová tisková mluvčíMěsto - z radnice