Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zastupitelstvo města schválilo vytvoření Fondu regenerace MPZ Mělník

Na svém jednání ve čtvrtek dne 26. června 2008 v Masarykově kulturním domě schválilo Zastupitelstvo města Mělníka vytvoření Fondu regenerace Městské památkové zóny Mělník.

V MPZ Mělník se nachází více než 300 nemovitostí, přičemž cca 10 % z nich tvoří státem chráněné kulturní památky, na jejichž obnovu je možno čerpat dotace z Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje. Zbývajících 90 % nemovitostí však na žádné dotační tituly dosáhnout nemůže, a přesto se na ně vztahují velmi přísné požadavky státní památkové péče. Cílem Fondu je podpora majitelů těchto nemovitostí (ale také majitelů kulturních památek) při obnově jejich domů, především při výměně oken, střešní krytiny a obnově fasády.

Zastupitelé neodhlasovali při vytvoření Fondu fixní částku, ze které bude možno příspěvky udělovat, ale budou o finančním naplnění Fondu jednat při přípravě rozpočtu města na rok 2009. O všech dalších souvislostech s fungováním Fondu regenerace MPZ Mělník Vás budeme dále informovat.

Mgr. Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče MÚ MělníkMěsto - z radnice