Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Obnova kulturních památek na Mělníku prostřednictvím dotací

V roce 2008 proběhne obnova vybraných kulturních památek (KP) na Mělníku a blízkém okolí pomocí tří dotačních titulů Ministerstva kultury a jednoho ze Středočeského kraje. Tyto dotace jsou účelově vázány na záchranu ohrožených KP, či mají sloužit jako podpora vlastníků při jejich pravidelné obnově.

Z Fondu obnovy památek Středočeského kraje bude financována oprava střechy poslední zachované vinařské kaple Panny Marie na Mělníku (50 000,- Kč), která se nachází na soukromém pozemku za domem čp. 83. Další finanční prostředky z tohoto Fondu budou použity na opravu střešní krytiny na domu čp. 14 v ulici Svatováclavská (70 000,- Kč), na výměnu oken domu čp. 159 (stará škola, 30 000,- Kč), restaurování bočního oltáře sv. Anežky v kostele Sv. Vavřince na Pšovce (100 000,- Kč) a také na čištění kamenných článků kostela sv. Petra a Pavla (100 000,- Kč).

Dotační titul Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury bude použit na opravu střechy domu čp. 11 „U zlaté hvězdy“, kde se počítá s celkovou výměnou střešní krytiny a drobnou opravou krovu (300 000,- Kč).

Výrazným způsobem bude díky Programu záchrany architektonického dědictví opravena Románská věž kostela sv. Petra a Pavla (1 150 000,- Kč), kde dojde k zajištění statických prasklin a k restaurování nástěnných pozdně barokních maleb v prvním patře věže. Na místě již proběhlo jednání za účasti zástupce Římskokatolické farnosti-proboštství Mělník, Národního památkového ústavu, restaurátorů a oddělení památkové péče MÚ Mělník, při kterém byl stanoven postup záchranných prací.

Díky financím z nově ustanoveného dotačního titulu Ministerstva kultury – Obnova KP prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – bude restaurována socha sv. Jana Nepomuckého (50 000,- Kč), která se nachází ve svahu nad ulicí Chlumecká za křižovatkou s ulicí Dobrovského. Dále budou za pomoci tohoto programu vztyčeny a očištěny náhrobky na židovském hřbitovu na Mělníku (180 000,- Kč). V současné době probíhá jednání mezi Židovskou obcí v Praze, zástupci památkové péče a městem Mělník o možném zpřístupnění židovského hřbitova veřejnosti a návštěvníkům města. Zároveň se uvažuje o vytvoření propagačním materiálů, které by zájemce informovaly o všech čtyřech židovských hřbitovech, které se nacházejí v správním obvodu MÚ Mělník (Mělník, Bosyně, Byšice, Spomyšl). O výsledku těchto jednání Vás budeme dále informovat.


Mgr. Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče MÚ MělníkMěsto - z radnice