Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Žena znečistila autobusovou zastávku
Na   linku  156  oznámil muž, že v ul.Italská na autobusové  zastávce MHD vykonává opakovaně svou velkou potřebu zřejmě opilá žena.  Strážníci na místě hovořili se 54letou ženou, která byla zřejmě pod vlivem alkoholu nebo jiných  návykových látek  a vykonala svoji potřebu na zem u lavičky  v   zastávce  autobusu. Strážníci ženu vyzvali,  aby po sobě uklidila,  což za pomoci svého přítele učinila.
 
Autovraky musí odstranit
Strážníci provedli šetření ve věci odstaveného vozidla Škoda Favorit, které  je   odstavené  v ulici  Krombholcova. Jelikož  se jedná  o  vozidlo  zcela  zjevně   nezpůsobilé k  provozu  na  pozemních  komunikacích , byla provedena  lustrace  na OO  PČR, při  které bylo  zjištěno, že  vozidlo není  v  pátrání  a   majitelem výše uvedeného  vozidla je  muž z Mělníka.  Ten uvedl, že ví, že jeho vozidlo se nachází v Krombholcově ulici, ale neví, v jakém je stavu.  Muž dostal na odstranění vraku čas do 10.srpna. Další vrak - Renault Clio - objevili strážníci na  parkovišti  u  České  pojišťovny  v  ulici   Bezručova, tento vůz je zcela  zjevně  nezpůsobilý  k  provozu  na  pozemních   komunikacích  (chybějí všechna  kola, výfuk,  zničený interiér  atd.).   Provedenou lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že vozidlo není v pátrání  a  majitelem je  muž z   Mělníka, v místě jeho bydliště zastihli strážníci jen jeho matku, která slíbila, že vše se synem vyřídí a vrak vozidla bude  do  10. 8.2008 odklizen.

Krádeže v Kauflandu
Žena z Mělníka byla přistižena při krádeži zboží za 429 korun. Dostala za to blokovou pokutu. Dále zde byli přistiženi dva mladíci ( 16 let) při zcizování spotřebního zboží. Jeden odcizil zboží za 74 korun a druhý za 26 korun. Každý z nich dostal také blokovou pokutu.
 Další mladík se pokusil zcizit zboží za 164 korun – dával si ho za triko a do kapes a pokusil se projít bez zaplacení. Zboží (3x čokoláda Milka a 6x   Studentská pečeť)  bylo vráceno prodejně.  Mladík nedokázal strážníkům hodnověrným způsobem prokázat  svojí totožnost. Následnou  lustrací na  PČR bylo  zjištěno, že  mladík byl v minulosti stíhán pro majetkovou a   násilnou trestnou činnost. Z těchto důvodů byl předán hlídce  OO PČR Mělník k provedení dalších opatření.

Firma nechala na chodníku nepořádek
Dne 1.8.v 15:20 hodin oznámil muž operační MP, že v ulici Sokolovská probíhala  pokládka přípojky  na kabelovou  televizi a  dále,  že  zde  zůstal  po firmě provádějící tyto práce značný nepořádek: kusy  betonu  zasahující  do  příjezdové  komunikace,  nezajištěné  výkopy  -  hrozí   nebezpečí  úrazu dětí  a pod.. Na místo byla vyslána hlídka MP,  která  
zjistila, že výše uvedené oznámení se zakládá na pravdě a o celé  věci  byla  pořízena fotodokumentace. Strážníci se telefonicky spojili s mužem odpovědným za tuto akci – ten tvrdil,  že   prostor   je  uklizen  a  zajištěn.  Strážníci ho upozornili, že z  výše uvedeného  prostoru byla  pořízena hlídkou  MP   fotodokumentace, ze které je zcela zřejmé, že se zde nachází  stavební suť  - beton zasahující do komunikace a nezajištěné výkopy.  Jmenovaný  
byl vyzván, aby neprodleně  v celé  věci sjednal nápravu. Vzhledem  ke skutečnosti,  že  podřízení  zaměstnanci  muži  sdělili,  že prostranství je  v pořádku, žádá  tento o  zaslání  fotodokumentace  na   e-mail. V 19:30 hodin následnou kontrolou  bylo  zjištěno, že odpovědní zaměstnanci provádí odstranění výše  zjištěných   nedostatků.  
      
Žena sledovala zloděje
Dne  1.8.2008 ve  23:41 oznámila žena,  že oknem sleduje  osoby, které  se jim  snaží násilně otevřít kůlnu,  kde   mají  uzamčena jízdní kola. Již před   dvěma dny manžel této ženy opravoval porušený zámek kůlny. Na místě strážníci zjistili, že  došlo k násilnému vloupání do jedné z kůlen, kdy byl vypáčen zámek  u   dveří. Hlídka zajistila místo činu a dále provedla  šetření   ve  věci pachatelů.  Celá věc  byla předána  na  OO  PČR  Mělník.  Při   prováděném šetření  se nepodařilo  zjistit osobu  pachatele.  V  00:05 hodin se na místo dostavila hlídka OO PČR. Dále   se  na místo dostavil psovod  PČR. Při  použití psa bylo zjištěno,  že   pachatelé se  pravděpodobně nacházejí v přilehlé ubytovně. Hlídky  zde   provedly šetření, při kterém bylo zjištěno, že je zde ubytováno  mnoho rumunských dělníků.  Hlídka OO PČR si celou věc převzala

Muž kradl měděné kabely
Dne 2.8.2008 ve 12:17 hodin oznámil na linku 156 muž, že  v objektu  bývalé Navigy  v ul.  Nůšařské  dochází  ke   krádeži.  Na místo byla vyslána  hlídka MP  zde zastihla muže značně  zanedbaného   zevnějšku, který  ze  stěn  místností  vytrhával  měděné  kabely  nově  
instalovaných  el. rozvodů.  Jedná se  o nezajištěný  objekt zřejmě  v rekonstrukci,   jehož  současného   majitele  se  z  místa  nepodařilo zjistit. Muž  nebyl   schopen  hodnověrným   způsobem  prokázat   svoji   totožnost.  Vzhledem  ke způsobené škodě byla  na  
místo přivolána hlídka OO PČR  a technik.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice