https://www.traditionrolex.com/7

 Masarykův kulturní dům v Mělníku prohlášen kulturní památkou | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Masarykův kulturní dům v Mělníku prohlášen kulturní památkou

Ministerstvo kultury rozhodlo dne 16. července 2008 o prohlášení Masarykova kulturního domu v Mělníku státem chráněnou kulturní památkou. Po více než pětiletém úsilí pracovníků památkové péče se tedy tato velmi hodnotná funkcionalistická stavba dostala na prestižní seznam chráněného kulturního dědictví naší země. Zároveň byla do památkové ochrany zahrnuta také kvalitní socha prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka od Vincence Makovského (bronzový odlitek) a okolní „Tykalovy“ sady.

Kulturní dům je dílem místních architektů Josefa Širce ml., Bedřicha Zemana a Jana B. Zeleného. Postaven byl v roce 1936 jako víceúčelový kulturní stánek pro mělnickou veřejnost a zároveň jako památník padlým mělnickým občanům ve Velké válce.

MKD svou architektonickou kvalitou výrazně převyšuje běžnou soudobou funkcionalistickou tvorbu. Kromě vlastní architektury je velmi překvapující také rozsáhlost mnohoúčelové stavby, na prvorepublikové město velikosti Mělníka poměrně neobvyklá.

V loňském roce byl na MKD opraven vstupní portikus, byly vyměněny nevyhovující plechové vstupní dveře za nové dřevěné, které se velmi realisticky blíží původním z doby vzniku této stavby. Dále byl vyměněn travertinový obklad za nový a také došlo k rozsáhlé výměně oken v samotné budově. V další fázi obnovy tohoto výjimečného kulturního stánku je zájmem vlastníka objektu (město Mělník) a památkové péče soustředit se na opravu střechy a kompletní obnovu fasády. Díky prohlášení MKD za kulturní památku je možné financovat tyto stavební práce z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

Mgr. Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7