Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Chobotnička je šancí pro děti

Mělnické občanské sdružení Lepší život se již několik let věnuje problematice prevence kriminality mládeže a dalších sociálně negativních jevů. Mezi pro klienty nejatraktivnější aktivity patří letní pobytové programy pro děti, které navazují na realizaci výchovného  programu s názvem Chobotnička - šance pro děti, který probíhá během školního roku. Tábor je určen pro děti, které se ve školách projevují jako výchovně obtížné a jsou tak ohroženy nežádoucím „nálepkováním“ a  následným sociálním vyloučením, dále děti žijící v nestabilním či sociálně slabém rodinném prostředí.

Během týdenního pobytu se skupině maximálně 25 dětí věnuje 5 až 7 odborných pracovníků s pedagogickýcm, psychologickým a sociálně právním vzděláním. V rámci volnočasových sportovních, výchovně vzdělávacích a psychosociálních aktivit je kladen především důraz na individuální přístup k jednotlivým dětem s cílem podchytit  a zamezit nezdravým projevům chování. Záměrem je nabídnout dětem program plný her, sportu a zábavy, s možností získat nové kamarády, který zároveň přispěje k rozvoji sociálně žádoucích kompetencí umožňujících zdravě se uplatnit ve společnosti. Jako každá nezisková organizace i OS Lepší život každoročně řeší problém finančních prostředků na realizaci svých aktivit a doposud získávalo zdroje z grantových programů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Středočeského krajského úřadu.

V tomto roce se  poprvé podařilo získat významnější finanční obnos formou sponzorského daru ze soukromého sektoru, díky kterému se podařilo uhradit náklady na dopravu a zčásti byly pokryty výlohy na materiální a organizační zajištění celé akce, která se letos konala první prázdninový týden v Josefově Dole a účastnilo se jí 16 dětí.

Rádi bychom proto touto cestou poděkovali firmám Snipe Investments Limited, Poreal Invest s r.o., Kovostav 98 s r.o. a BSB consulting  s r.o., za sponzorský dar.


Za OS Lepší život

Mgr. Magda Vondroušová

Bc. Andrea Jirková

PřílohaVelikost
chobotnička - fotbal.JPG365.37 KB
Chobotnička - sport.JPG434.66 KB


Město - z radnice