Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Chobotnička je šancí pro děti

Mělnické občanské sdružení Lepší život se již několik let věnuje problematice prevence kriminality mládeže a dalších sociálně negativních jevů. Mezi pro klienty nejatraktivnější aktivity patří letní pobytové programy pro děti, které navazují na realizaci výchovného  programu s názvem Chobotnička - šance pro děti, který probíhá během školního roku. Tábor je určen pro děti, které se ve školách projevují jako výchovně obtížné a jsou tak ohroženy nežádoucím „nálepkováním“ a  následným sociálním vyloučením, dále děti žijící v nestabilním či sociálně slabém rodinném prostředí.

Během týdenního pobytu se skupině maximálně 25 dětí věnuje 5 až 7 odborných pracovníků s pedagogickýcm, psychologickým a sociálně právním vzděláním. V rámci volnočasových sportovních, výchovně vzdělávacích a psychosociálních aktivit je kladen především důraz na individuální přístup k jednotlivým dětem s cílem podchytit  a zamezit nezdravým projevům chování. Záměrem je nabídnout dětem program plný her, sportu a zábavy, s možností získat nové kamarády, který zároveň přispěje k rozvoji sociálně žádoucích kompetencí umožňujících zdravě se uplatnit ve společnosti. Jako každá nezisková organizace i OS Lepší život každoročně řeší problém finančních prostředků na realizaci svých aktivit a doposud získávalo zdroje z grantových programů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Středočeského krajského úřadu.

V tomto roce se  poprvé podařilo získat významnější finanční obnos formou sponzorského daru ze soukromého sektoru, díky kterému se podařilo uhradit náklady na dopravu a zčásti byly pokryty výlohy na materiální a organizační zajištění celé akce, která se letos konala první prázdninový týden v Josefově Dole a účastnilo se jí 16 dětí.

Rádi bychom proto touto cestou poděkovali firmám Snipe Investments Limited, Poreal Invest s r.o., Kovostav 98 s r.o. a BSB consulting  s r.o., za sponzorský dar.


Za OS Lepší život

Mgr. Magda Vondroušová

Bc. Andrea Jirková

PřílohaVelikost
chobotnička - fotbal.JPG365.37 KB
Chobotnička - sport.JPG434.66 KB


Město - z radnice