Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zařízení pro lidi bez domova jsou využitá

S příchodem srpna nastává období, kdy naši práci za první pololetí roku vyhodnocujeme. Dostáváme tak určitý obrázek o kvalitě, ale také vytíženosti našich služeb. Tyto informace jsou pro nás cenné, neboť vidíme, jak poptávka po našich službách stoupá a jak jsou tyto služby potřebné.

Uvedu čísla, ke kterým jsme při vyhodnocení došli a která mají určitou výpovědní hodnotu. Míra, kterou zde užíváme tzv. „lůžkoden“, je nejpřesnější mírou, která se v pobytových službách užívá. Jedná se o den, kdy osoba mohla užívat lůžko v daném zařízení sociálních služeb.

V prvním pololetí roku 2008 poskytla služba Azylový dům Mělník 6 795 lůžkodnů. Oproti stejnému období loňského roku jsme tedy poskytli o 550 lůžkodnů více. Nárůst je patrný v kategorii nezletilých. Svědčí to o tom, že služba Azylový dům se profiluje jako služba pro rodiny s dětmi.

Lidé bez domova, kteří žijí sami jako „singles“, využívají častěji službu Noclehárna Mělník, kde jsme zaznamenali nárůst o 47 lůžkodnů, tedy jde celkem o 720 lůžkodnů za první pololetí roku 2008. Výraznější rozdíl oproti stejnému období loňského roku však můžeme pozorovat v nárůstu počtu žen, které službu využívají. Zatímco v prvním pololetí loňského roku jsme neposkytli žádné ženě noclehárnu, neboť se ženy stávaly automaticky klientkami služby Azylový dům, neboť valná většina z nich přicházela s dětmi, letos byla noclehárna pro ženy využita 94 lůžkodny. Povzbuzující však je, že co se týká služby Noclehárna Mělník, zaznamenali jsme pouze 5 osob, které o službu zcela nově požádali. Nárůst lidí bez domova na Mělníku, resp. poptávka po nejlacinější sociální službě je tedy relativně malá. I z toho můžeme mít radost.

Jakub Šlajs, DiS., sociální kurátor, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník



Město - z radnice